Loonstijging van 1 procent in nieuwe cao Multimodaal Vervoer

0

Op dinsdagavond 6 april is een akkoord bereikt over een nieuwe eenjarige cao voor het multimodaal vervoer. Deze loopt tot en met 31 december dit jaar.

"In deze cao voor het multimodaal vervoer vormt het sociaal contract een belangwekkend onderdeel. En daarmee hebben werknemers en werkgevers de bakens verzet. De baten wegen net zo zwaar als de kosten. Daarmee wint deze sector enorm aan toekomstperspectief’", aldus onderhandelaar Wyb Kusters van CNV Vakmensen.

CNV Vakmensen wilde per se een sociaal contract afsluiten voor drie jaar. Kusters: ”In die toekomstagenda gaat het ons om het verhogen van de vervoerskwaliteit. Maar ook om groei van het reizigersaantal en het wegnemen van ongewenste concurrentie-elementen binnen de marktwerking. Ook willen we stappen zetten in het verbeteren van het pakket arbeidsvoorwaarden/-omstandigheden. Dat bepaalt immers in hoge mate of mensen voor jouw bedrijfstak kiezen als ze werk zoeken. Zeker de jeugd is daarbij kieskeurig. En daar ligt absoluut de toekomst, ook van het multimodaal vervoer.”

CNV Vakmensen bereikte in de onderhandelingen werkbehoud in het geval van reorganisatie of concessiewisseling. Eventueel boventallige medewerkers blijven in dienst totdat elders passend werk is gevonden via een mobiliteitsbureau. Bij voorkeur binnen de eigen sector.

‘In ruil’ voor die werkzekerheid en het sociaal contract is de loonstijging beperkt gebleven: 1 procent per 1 januari van dit jaar. De eindejaarsuitkering is daarentegen niet langer variabel maar structureel van aard gemaakt. Kusters: ”We hebben verder met de werkgevers afgesproken dat geen middel onbenut blijft om werknemers maximaal te vrijwaren van ongerief dat sommige reizigers veroorzaken.”

De cao Multimodaal betreft circa 1.200 medewerkers bij de vervoersondernemingen Arriva, Syntus en Veolia, die zowel per bus als trein reizigers vervoeren.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.