Loonsanctie na staking toegestaan

0

De vervoersondernemingen hebben werknemers die hebben deelgenomen aan een staking gekort op hun salaris. Dat mocht, aldus de kantonrechter. De vraag is nog wel hoe hoog deze korting mag zijn.

De situatie

De CAO Openbaar Vervoer verliep op 31 december 2007. De vakbonden traden in onderhandeling met de vervoersondernemingen over een nieuwe CAO. Omdat er geen overeenstemming werd bereikt, riepen de bonden de werknemers op tot een staking. Naar aanleiding van stakingen in april, mei en juni 2008 hebben de vervoersondernemingen hun werknemers gekort op onder meer op hun lonen, verlof- en pensioenopbouw. De stakingen waren publieksvriendelijke acties waarbij buiten de spits gestaakt werd en tijdens de spitsuren geen ticketverkoop of controle plaatsvond.

De vordering

De bonden vorderen bij de rechter onder meer dat de kortingen ongedaan worden gemaakt omdat de stakingen niet hebben geleid tot ontwrichting van de vervoersondernemingen. Zij willen een verklaring voor recht dat de inhoudingen onrechtmatig zijn.
Bij publieksvriendelijke acties mogen volgens de bonden geen kortingen worden toegepast. Met het persoonlijk korten van de werknemer, naar hoeveel hij wel of niet gewerkt heeft, hebben de vervoersondernemingen de collectiviteit doorbroken. Naar aanleiding van een rapport schatten de bonden de schade door de stakingen op enkele honderdduizenden euro’s per onderneming.

Het verweer

De vervoersondernemingen stellen onder meer dat als zij de lonen niet mochten korten, het machtsevenwicht tussen hen en de bonden volledig verstoord zou raken. De vervoersondernemingen zijn van mening dat de acties hen miljoenen euro’s schade hebben opgeleverd.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de vordering van de vakbonden af. De vervoersondernemingen mochten de werknemers korten op onder meer hun lonen. De bedrijven leden zowel materiële als immateriële schade. Werkwillige werknemers konden hun arbeid blijven verrichten en zijn niet gekort. Daarbij is de machtsverhouding tussen de bonden en de vervoersondernemingen door de korting niet geschaad ten nadele van de vakbonden of de vervoersondernemingen.
Voor de beoordeling van de vraag wat nu een redelijke korting zou zijn geweest, beveelt de kantonrechter een deskundigenbericht. Vooral omdat de meningen van de partijen over dit punt ver uiteenlopen.
De kantonrechter doet de suggestie dat de werkgevers de volgende punten in aanmerking moeten nemen bij de bepaling van de kortingen:

  • de aard van zijn onderneming en de functie(s) van de actievoerende werknemers;
  • de aard en de duur van de acties, en de effecten daarvan op de onderneming;
  • de mate waarin in het kader van de acties de bedongen arbeid wel en niet is verricht;
  • de schade die het bedrijf direct en indirect van de acties te lijden heeft (gehad).

JAR 2010/206
Kantonrechter te Hilversum
Loonsanctie na staking
Eerste aanleg
28 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.