Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet

0

Financiële compensatie van werkgevers, bij het dienst nemen van arbeidsgehandicapten, heeft maar een beperkt effect op het de instroom van mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit de studie Het werkt niet vanzelf van Tilburg University.

De onderzoekers concluderen dat loonkostensubsidie, waarmee werkgevers gestimuleerd worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, weinig werkgevers daadwerkelijk over de streep trekt. Uit een eerder onderzoek van UWV bleek dat 1 op de 5 werkgevers door loonkostensubsidie uiteindelijk besloot om een ‘kwetsbare werkzoekende’ aan te nemen.

Wel kan loonkostensubsidie zekerheid geven door ‘lagere productiviteit of mogelijk uitval af te dekken. Daarbij is de duur van de loonkostensubsidie van belang. Want nadat de regeling afloopt, blijkt uit eerder onderzoek (de Beer, 2001), hebben ex-deelnemers niet of nauwelijks meer kans om werk te vinden dan mensen die geen gesubsidieerde baan hebben gehad. ‘De overheid beziet het werkgeversgedrag als homo economicus: de werkgever handelt rationeel en laat zich prikkelen door middel van een financiële vergoeding. Dat dominante paradigma betekent dat het overheidsbeleid bij voorbaat niet erg effectief zal zijn en niet zal leiden tot meer kwetsbare mensen aan het werk’

De onderzoekers stellen dat loonkostensubsidie een ‘enkele schakel’ in het geheel is en zien meer in een gecombineerde aanpak, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld jobcoaching en proefplaatsingen. De factoren die meespelen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking vind je hieronder in een handig overzicht.  ‘Het is de kunst om te kijken naar wat mensen wèl kunnen en of er banen te creëren zijn die passen bij hun talenten,’ zegt dr. Irmgard Borghouts, een van de onderzoekers. ‘Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de ontwikkeling van inclusief strategisch HRM-beleid binnen bedrijven en organisaties.’

HR-activiteiten, zoals jobcrafting, om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn volgens de onderzoekers vaak wel aanwezig. ‘Deze zouden hooguit nog verder dienen te worden aangevuld met meer specifieke kennis van de doelgroep, waar men deze kan vinden en externe job coaching.’

Lees ook: Werkgevers nemen boete Quotumwet voor lief en Functiecreatie is geen doel op zich

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.