‘Liefst geen sores, rompslomp, risico’s of quota’

0

Het aantal cao-akkoorden waarin afspraken zijn gemaakt over jonggehandicapten is nog nooit zo hoog geweest, melden ondernemingsorganisaties vandaag.

Vandaag praat de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV).

Verbetering
In 2011 stond in 36% van de CAO-akkoorden een afspraak over Wajongers, ten opzichte van 20% in 2010. In 55 akkoorden is een afspraak gemaakt over stageplaatsen of werkplaatsen voor Wajongers. De afspraken komen gemiddeld neer op 1 werkplaats per 100 werknemers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland

Omstandigheden gunstig
VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat Wajongers meer ruimte op de arbeidsmarkt krijgen, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt door de toenemende vergrijzing. Het inzetten van jonggehandicapten in een gewone baan maakt dit niet minder ingewikkeld, stellen de werkgeversorganisaties.

‘Geen sores en rompslomp’
Om de kansen van jonggehandicapten te vergroten is een goede, niet-bureaucratische uitvoering nodig, met een belangrijke rol voor uitzendbureaus en UWV. “Werkgevers moeten worden verlost van sores en rompslomp wanneer zij iemand in dienst nemen,” stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring.

‘Risico’s moeten worden beperkt’
De werkgevers vinden dat de risico’s voor hen moeten worden beperkt. “Dat kan door loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘no riskpolis’ (geen werkgeversrisico bij ziekte),” aldus de werkgevers in een verklaring.

‘Ruimere flexwet helpt’
Volgens de werkgeversorganisaties helpt een ruimere flexwet, met meer dan drie aaneensluitende contracten, daarbij eveneens. De jobcoachregeling moet niet worden beperkt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. “Sommige Wajongers zullen altijd een jobcoach (of een vorm van persoonlijke begeleiding) nodig hebben.”

Quota en streefcijfers onwerkbaar
Verder zijn werkgevers tegen quota, streefcijfers of initiatieven voor ‘social return’. “VNO-NCW en MKB-Nederland kiezen liever voor een aanpak waarbij werkgevers worden gestimuleerd en ‘verleid’ tot het aannemen van Wajongers uit de WWNV.” Quota en streefcijfers zijn in de praktijk onwerkbaar. “Niet ieder bedrijf en niet iedere sector zal iemand uit de WWNV kunnen plaatsen. Bovendien leidt dit allemaal tot nodeloze stigmatisering van deze groep mensen, aldus de werkgeversorganisaties.”

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.