‘Laten re-integreren van ontslagen werknemers levert geld op’

5

Wanneer organisaties zieke oud-werknemers een re-integratieplek aanbieden, voelen ze dat direct in de portemonnee.

Dat zegt Carla van Deursen, kennisadviseur van het Kenniscentrum UWV.

Ze zegt dat naar aanleiding van een rapport over zieke einde dienstverbanders: mensen die ziek zijn op het moment dat hun tijdelijke dienstverband afloopt.

Ontslag

Een van de opvallende conclusies uit het onderzoek is dat veel werknemers denken dat hun ziekte de reden is voor het niet verlengen van het arbeidscontract. Van Deursen: ‘Wij denken dat ook bij reorganisaties steeds vaker gekeken wordt naar de gezondheid van individuen. Daardoor krijgt het UWV, en dus de samenleving, steeds vaker de slechte risico’s toegeschoven. Harde cijfers hebben we er niet over, maar we hebben de indruk dat werkgevers kritischer worden en de factor ziekte zwaarder laten wegen.’

Ontevreden over inspanningen

Uit het onderzoek blijkt verder dat zieke oud-werknemers ontevreden zijn over de inspanningen van de oud-werkgever. Ze hebben het idee dat de werkgever zich meer inspant voor werknemers met een vast contract. Zo ervaren de werknemers minder invloed op voorstellen of acties in verband met werkhervatting en zijn ze minder vaak van mening dat de werkgever voldoende gedaan heeft om hem aan het werk te houden.
Uit het onderzoek blijkt echter dat de meeste werkgevers hun wettelijke verplichtingen gewoon nakomen. Het UWV beoordeelt de inspanningen van werkgevers bijna altijd als voldoende. Hoe kan dat dan? Volgens Van Deursen is het een logisch verschijnsel: ‘Als iets goed afloopt zijn mensen achteraf positiever dan als het slecht afloopt, ongeacht het proces of de inspanningen. Hun antwoorden kunnen gekleurd zijn doordat de re-integratie lastiger uitpakt dan gehoopt of doordat ze uiteindelijk zonder werk zitten. Het hoeft niets te zeggen over de werkgeversinspanningen zelf.’

Meer doen

Toch zouden werkgevers nog best meer kunnen doen voor deze zieke einde dienstverbanders. ‘Uit allerlei onderzoeken weten we dat therapeutisch werken een gouden instrument is. Wanneer mensen gedeeltelijk weer kunnen werken, is de kans veel groter dat er een snel herstel komt. Werkgevers zien vaak het nut van re-integratie niet in, omdat een contract (bijvoorbeeld) toch over drie maanden afloopt. Maar het is wel een sterk instrument.’
En wat veel werkgevers ook niet weten, is dat het nu ook financieel loont om zieke einde dienstverbanders toch weer een tijdelijke werkplek te geven, desnoods met loondispensatie van het UWV. ‘Sinds kort tellen ook tijdelijke contractanten mee voor de hoogte van de WGA- en de ziektewetpremie. Hoe meer zieke einde dienstverbanders, hoe hoger je premie. En omgekeerd geldt ook: hoe sneller mensen weer aan het werk komen, hoe lager je werkgeverspremies. Omdat we weten dat mensen veel sneller herstellen als ze een therapeutische werkplek hebben, kan ik iedere werkgever aanraden om (alleen al vanuit financieel eigenbelang) een re-integratieplaats voor een oud-werknemer te creëren.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. M. Vleeshouwers op

    Ik mis in de informatie de casussen waarbij het gaat om mensen bij wie de match tussen persoon en organisatie echt niet blijkt te werken. Dan is het werk zelfs ziekmakend.

  2. Je kunt wel zeggen dat het loont om tijdelijke dienstverbanders te laten re-integreren maar vergeten wordt dat werkgevers steeds minder geneigd zullen zijn om met name oudere werknemers in dienst te nemen vanwege vermeend hoger ziektewet risico. Deze ouderen komen dus helemaal niet meer aan de bak.

  3. Loondispensatie vanuit Uwv? Laten we het niet mooier maken dan het is. Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties. Suggestie wordt gewekt dat je dan uiteindelijk de betrokkene niet weer opnieuw in dienst moet nemen na proefplaatsing.

  4. Regelmatig gaat het goed met vangnetters. Toch zou UWV bij de re-integratie inspanning van vangnetters eens daadwerkelijk het goede voorbeeld moeten gaan geven. In het merendeel van de dossiers die ik zie doet UWV helemaal niets op dit terrein. De pot verwijt de ketel?

  5. Astrid Roodbol op

    Een betere afstemming tussen medewerker (competenties/talenten) en organisatie (cultuur, functie werkzaamheden) lijkt mij een grotere kans van slagen. Dat loont. Daar ben ik van overtuigd! Mijn passie is om mensen (lees: werkzoekenden & organisaties/managers die mensen zoeken) daarbij te helpen.