Langer overleg over onderkant arbeidsmarkt

0

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) heeft meer tijd nodig voor overleg met gemeenten over de nieuwe regeling ‘Werken naar vermogen’ dan eerder gedacht.

Onder de nieuwe regeling moeten verschillende voorzieningen komen te vallen die nu bestaan voor de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn.

De Krom wilde nog deze maand aan de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie sturen over het plan. Hij heeft donderdag gemeld dat dit niet lukt, omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het overleg over het bestuursakkoord wil afwachten. Dat akkoord gaat over meer taken voor de lokale overheden, waarop ook bezuinigingen zijn ingeboekt. De VNG heeft duidelijk gemaakt nog onvoldoende zicht te hebben op de financiële gevolgen.

De staatssecretaris hoopt in de loop van februari alsnog zijn notitie naar de Kamer te kunnen sturen. Hij spreekt van constructief overleg met gemeenten, die de regeling ‘Werken naar vermogen’ grotendeels moeten uitvoeren. Om te komen tot ,,een effectieve en uitvoerbare regeling” is volgens hem het overleg met de uitvoerders en andere betrokkenen ,,cruciaal”.

Door het samenvoegen van regelingen hoopt het kabinet dat budgetten effectiever worden ingezet en meer mensen met een beperking aan een ‘gewone’ baan worden geholpen. Het streven is om de nieuwe regeling op 1 januari 2012 in te voeren, maar de VNG wil een jaar respijt voor een betere voorbereiding.

Aanvulling tot minimumloon
In het regeerakkoord staat dat bij gehandicapten die werken, het loon zo nodig wordt aangevuld voor dat deel dat ze niet productief zijn tot maximaal het minimumloon. Alleen mensen die ,,volledig en duurzaam” worden afgekeurd of enkel terechtkunnen in de beschutte werkomgeving van sociale werkplaatsen, houden toegang tot aparte regelingen.

Het plan is verder vanaf 2012 bestaande Wajongers in te delen in groepen die volledig of deels arbeidsongeschikt zijn. Voor de laatste groep wordt per 1 januari 2014 de uitkering verlaagd naar 70 procent van het minimumloon, gelijk aan de bijstand. Aan de rechten van huidige werknemers van de sociale werkplaatsen wordt niet getornd. De instroom in de ‘WSW’ wordt beperkt met een derde, omdat alleen nog mensen voor een beschutte werkplek worden toegelaten.

Lees ook:
> PvdA wil ‘gehandicaptenquotum’ voor bedrijven
> Meer arbeidsgehandicapten aan de slag bij gewone werkgevers
> Rotterdam succesvol in aanpak werkloosheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.