Kwart werknemers bang niet mee te kunnen

1

Nederlandse werknemers ervaren een toenemende druk. Bijna negen op de tien werknemers heeft het idee dat hun werkgever hogere eisen stelt aan hen dan vijf jaar geleden. Dat meldt Randstad op basis van de WerkMonitor door Blauw Research onder 810 werkenden.

 

Hoewel 89 procent van de werknemers gemotiveerd is om door opleiding en bijscholing te voldoen aan hogere functie-eisen, is ruim een kwart (26 procent) bang op den duur niet meer aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

Niet mee kunnen
Eén van de opmerkelijke uitkomsten noemt Randstad de ‘ vrees om niet meer mee te kunnen’ . Verwachtingen van de werkgever liggen met name hoger op gebied van IT-vaardigheden, communicatieve vaardigheden, opleiding en bijscholing en ervaring.

Bijscholing
De helft van de ondervraagden geeft aan dat bijscholing nodig zal zijn, en 69 procent is bereid zich in te spannen op dit terrein. Salaris inleveren, daar is slechts 9 procent toe bereid. Dat percentage ligt veel lager dan een jaar eerder: toen gaf een derde aan bereid te zijn salaris gedeeltelijk in te leveren om de eigen baan veilig te stellen.

Werknemers zijn ook nauwelijks bereid te verhuizen voor hun werk (17 procent). Wel zouden veel werknemers bereid zijn om langer te reizen naar hun werk. De gemiddelde reistijd die werknemers nu hebben, is 35 minuten. De reistijd die werknemers in Nederland acceptabel vinden, ligt gemiddeld op 52 minuten.

Gedeelde verantwoordelijkheid
De werknemer kijkt naar de baas, maar ook naar zichzelf als het gaat om verantwoordelijkheid voor aansluiting van competenties en vaardigheden op de baan. Chris Heutink, algemeen directeur van Randstad Nederland: ‘ Dit geeft aan dat de zorg voor blijvende inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien. Juist in deze fase van de crisis, waarin werknemers de druk voelen, moeten zij in samenspraak met werkgevers proberen hun competenties zo actueel mogelijk te maken.’

Mobiliteit op dieptepunt
Eerder gaf het CBS al aan dat de mobiliteit van werknemers momenteel bijzonder laag is. Ook Randstad zag de mobiliteit het afgelopen kwartaal verder zakken. Sinds  2006  is de index nog niet zo laag geweest. Slechts 7 procent is doelgericht of actief aan het solliciteren. Feitelijk wisselde 12 procent van de werknemers in het afgelopen halfjaar van baan.

Lees de Werkmonitor van Randstad

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Gerard Molenkamp op

    Interessant onderzoek dat bevestigt wat wij vrijwel dagelijks op de werkplek horen: de druk op werknemers neemt toe en er worden meer en zwaardere eisen aan hen gesteld. Jammer genoeg ontbreekt er in het onderzoeksrijtje de factor productiviteit. In veel organisaties waar wij dagelijks trainen is dat een zeer dominante factor: vacatures worden ingetrokken, tijdelijke contracten worden niet verlengd, natuurlijk verloop wordt niet opgevuld en van de resterende, kleinere bezetting wordt bovendien verwacht dat men efficiënter gaat werken en meer output gaat leveren. Dat veroorzaakt een forse verhoging van de werkdruk Dit moeten we bij het lezen van dit onderzoek zeker niet vergeten.

    Gerard Molenkamp
    efficiency trainer