Kosten hulp werklozen rijzen verder pan uit

11

Uitkeringsinstituut UWV heeft bijna 90 miljoen euro te veel uitgegeven aan re-integratietrajecten om werklozen aan een nieuwe baan te helpen.

Dat is veel meer dan de overschrijding van 35 miljoen euro, die eerder dit jaar op dit terrein bekend werd.

Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Donner heeft UWV opgedragen de overschrijding op de eigen begroting op te lossen zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening.

De minister wil drie deskundigen aanstellen die de interne aansturing bij het instituut onder de loep nemen. Wie dit zijn, is nog onbekend. Het moeten volgens Donner personen zijn met ervaring in grote publieke organisaties die, zoals het uitkeringsinstituut, in een complexe situatie moeten opereren. Ook heeft de bewindsman de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gevraagd onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV neemt om de budgetten beter te beheren.

Volgens Donner is de overschrijding vorig jaar en begin dit jaar ontstaan, terwijl het instituut bezig was met een fusie met de Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Ondertussen liep volgens de bewindsman de werkloosheid op en gaven zogenoemde werkcoaches van het UWV voorrang aan een snelle bemiddeling naar werk boven een financiële zorgvuldigheid. De minister wil weten of dit een structureel probleem is of een incident.

“Op tal van terreinen heeft het UWV de afgelopen jaren goed werk verricht”, aldus Donner. Hij stelde dat veel mensen die door de crisis werkloos zijn geworden, aan het werk zijn geholpen. “Maar het kan niet zo zijn dat een begroting zo fors wordt overschreden.”

In totaal wordt nu op de begroting van dit jaar bij het UWV 215 miljoen euro besteed aan de inkoop van re-integratietrajecten. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het veiligstellen van hulp aan langdurig werklozen. Dat was in maart toegezegd na de ophef in de Kamer over de overschrijding van 35 miljoen euro.

Reactie UWV

Het UWV erkent in een brief aan de minister dat het zich niet aan de afspraken heeft gehouden die over het budget zijn gemaakt. “Bij de overschrijding van het re-integratietraject WW is sprake geweest van een tekortschietende sturing”, schrijft UWV-bestuursvoorzitter Joop Linthorst. Inmiddels heeft het instituut maatregelen genomen, zodat niet weer dezelfde fout gemaakt wordt. Voor augustus komt het UWV met een uitgebreid verbeterplan, om de dienstverlening en de aansturing binnen het instituut verder te verbeteren.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

11 reacties

 1. eigen ervaring: vanwege crisis op straat, 46 jaar, herscholing ontvangen, re?ntegratiebureau ingeschakeld, aldaar elke keer iemand anders gesproken, reageerden niet op mijn sollicitaties, belden niet terug uiteindelijk zelf baan gevonden toen belden ze wel, om te vragen waar het was zodat ze in mijn dossier konden plaatsen dat ze me aan werk geholpen hadden…not! nog gesprekken gehad met directie over deze gang van zaken, niets uitgekomen. ondertussen krijgen zij duizenden euro’s om mij te “begeleiden” naar een baan…weggegooid geld!!!

 2. Liever even Anoniem op

  Re-integratie bedrijven werken onder andere in opdracht van het UWV. Vaak werd dit aangeboden op basis van no-cure-no-pay. Ik werkte zelf bij een commercieel re-integratie bedrijf. Mijn directie gaf mij de opdracht om de cli?nten gewoon onder druk te zetten zodat die zelf harder gingen lopen voor een baan. Indien men een baan had: noteren en de rekening naar het UWV sturen.
  Als ik aan het UWV meldde, na een intake dat ik verwachtte dat deze kandidaat voldoende motivatie en kennis in huis had om op eigen kracht een baan te vinden (waardoor het UWV geen rekening kreeg) werd ik uiteraard door mijn baas op de vingers getikt omdat dit een bedrag van tenminste 2500 euro zou kunnen opbrengen. Dit stuitte mij tegen mijn borst: pure zakkenvullerij! Ik voel me beter en ik vind ook dat het op lange termijn meer vruchten oplevert om op een eerlijke manier zaken te doen.
  Mede door dit meningsverschil ?n de beperkte budgetten die het UWV nog kon besteden ben ik nu mezelf aan het re-integreren ;-). Ik kreeg nog de opmerking mee dat ik het in de sociale werkvoorziening beter zou doen en dat ik niet commercieel zou zijn. Haha…dit terwijl, juist ik jaren werkte al key-accountmanager bij heel commerci?le bedrijven zoals de Gouden Gids en Wegener.
  Bij het UWV moeten ze bij mij niet aankomen met een re-integratie traject hoor. Ik laat me niet door een geldbeluste re-integratiecoach onder druk zetten omdat ze zelf onder druk van hun werkgever staan. Als ze een concrete baan hebben die ik zelf nog niet gevonden zou hebben, dan mogen ze iemand sturen 😉

 3. Zelfde ervaring als Jaap, maar dan al in 2004. Sprak laatst een voormalig mede-aandeelhouder (na fusie met zijn oorspronkelijke bedrijf) van het desbetreffende re-integratiebedrijf, die mij zei dat 63% van degenen die werk vonden, op een tijdelijke (!) aanstelling bij het re-integratiebedrijf zelf in dienst kwamen. Geld incasseren en vervolgens na een paar maanden het contract niet verlengen. Hiermee werden de vaste kosten gedekt en iedere werkloze die op eigen kracht werk vond, betekende pure winst. (Hij heeft uiteindelijk zijn bedrijf weer teruggekocht omdat hij het hiermee niet eens kon zijn). Het verklaart waarom je iedere maand weer een andere jobcoach had… De werklozenindustrie is een van de meest perverse uitwassen van de doorgeschoten “privatisering” (tussen aanhalingstekens, want 100% gevoed door subsidie). Het meest verontrustende is nog wel dat de politiek zich vooral zorgen maakt om het geld dat ermee is gemoeid, maar deze bedrijven absoluut niet meet op hun prestaties (en daar ook geen enkel benul van heeft).

 4. Eigen ervaring: niet tevreden over reintegratiebureau. zetten je onder druk om wat voor baan dan ook te accepteren. Doen net of het werk voor het oprapen ligt (not, dus voor iemand van 50+). Ze verkopen veel gebakken lucht. Uiteindelijk zelf een part-time baan gevonden. Voor mij, weggegooid geld

 5. Helaas is de huidige praktijk dat we ww-er de dupe wordt omdat UWV geen externe re-integratiediensten meer inkoopt als zogenaamde kostenbesparing. Dat mensen hierdoor veelal maanden langer in een uitkering zitten lijkt geen rol te spelen.

 6. Re-Integratie via UWV ??? Hoezo?! 56 jaar oud, 4 ernstige chronische problemen die al 4 jaar lang een hoog ziekteverzuim opleveren waardoor ik nu op straat sta, maar desondanks volgens UWV 100% arbeidsgeschikt voor 40 uur per week. Sollicitatieplicht opgelegd gekregen “want anders volgen er sancties waaronder korte van de WW-uitkering” (overigens deze maand netto het gigantische bedrag van ? 574,98 ontvangen bij maandelijkse vaste lasten van ? 1024,13), maar mij is geen enkel aanbod gedaan voor een begeleiding naar nieuw werk. Mijn ex-werkgever heeft voor mij hiervoor in het boekjaar 2010 ? 5000,- gereserveerd en daarna is er niets meer. In 1999 heb ik ruim een jaar gedeeltelijk in de WAO en gedeeltelijk in de WW gelopen, kreeg toen wel wat begeleiding (“Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?” bijvoorbeeld – alsof je dat niet zou weten bij HBO-niveau opleidingen) maar heb uiteindelijk ook op eigen kracht werk gevonden, waarbij niemand het advies gaf om mezelf niet te overschatten en alleen parttime te gaan werken. Ik ben fulltime gaan draaien, maar door allerhande reorganisaties en ook de economische crisis werd het werk per persoon feitelijk steeds zwaarder, waardoor mijn bestaande chronische klachten verergerden. Er is overigens ook nooit enige begeleiding/nacontrole vanuit het UWV geweest terwijl ik aan het werk was, maar er is wel geld verstrekt aan de ex-werkgever om een werkplek geschikt voor mij te maken – wat tot 6 maanden voor ontslag (en dan nog maar gedeeltelijk) – niet gebeurd is. De enige aanpassing was de aanschaf van een iets luxere standaard stoel.

 7. Peter de Haan op

  Het lijkt mij niet zo moeilijk voor het UWV: Je geeft alleen een resultaatvergoeding met als grondslag een eigen verklaring van de ex-werkeloze, die 1 op 1 werk heeft aangeboden en gekregen heeft via dit bureau.

 8. Een optimist. op

  Sinds twee maanden werkloos vanwege de crisis. En dan krijg je dus voor de eerste keer in 35 jaar te maken met het UWV en een werkcoach. Misschien kunnen ze het geld wat ze uitgeven aan re?ntegratiebureaus, beter besteden aan het bijscholen van de werkcoaches. Met mijn 50 jaar ben ik best heel positief om weer aan het werk te komen. Mede door scholing. Maar daar denkt de werkcoach iets anders over. Er is mij geadviseerd mijn leeftijd maar weg te laten in mijn c.v. Helaas vergat hij wel dat mijn opleidingen en de jaartallen waarin ik diploma’s heb gehaald, daar ook op vermeld staan.
  Ik heb besloten dat ik een opleiding ga doen om op de lange termijn daar meer aan te hebben. Mijn werkcoach denkt dat het te hoog gegrepen is en legt mij allerlei sancties op als ik niet solliciteer op banen die ik 35 jaar lang gedaan heb. Ik wil wel even zeggen, dat wanneer je misschien je hele leven lager geschoolde arbeid hebt verricht, dat niet pers? betekent dat je geen hersens hebt. Sommige mensen hebben wat minder geluk in hun leven gehad dan anderen. Maar ik ga nu eindelijk doen wat ik 35 jaar geleden al wilde gaan doen en er is geen werkcoach of wie dan ook, die mij nog gaat tegenhouden. Halleluja, zegen de crisis!!!!!!!!

 9. niet zo belangrijk op

  In tegenstelling met alle gegeven reacties bovenstaand is mijn ervaring 100 % anders. Mijn re-integratiebureau is over mij heengevallen als een warme deken.
  Zeer frequent contact met mijn consulent / jobhunter die mij bij diverse bedrijven heeft voorgesteld en uiteindelijk heb ik daardoor een nieuwe baan gekregen. Ook al mijn (ex) collega’s die door de zelfde persoon van het re-integratiebedrijf zijn bemiddeld hebben nu een baan met uitzondering van een of twee personene. Ik kan mijn re-integratiebureau van harte aanbevelen, denk ook dat het falen bij UWV ligt, kies een professionele club en dan is er niets aan de hand. Niet alleen mijn conclusie maar ook die van mijn ex-collega’s die door dit zelfde bureau aan een nieuwe job zijn geholpen.Uitplaatsings percentage van mijn re-integratiebureau mbt mijn collega’s is 95%.

 10. helemaal eens met “niet zo belangrijk” UWV zou wat selectiever moeten zijn met het inhuren van re-integratiepartners. Daarmee bedoel ik dat er veel te veel kaf is onder het koren. Goede leidraad is “blik op werk.nl” daar staan de cijfers van de re-integratiebureaus mbt uitplaatsing, statistiek.Het is niet zo dat deze bureau”s allemaal slecht zijn jammer genoeg zijn er veel bureau’s bijgekomen met leuke praatjes maar die in de realiteit niets presteren. Mijn ervaring is met Matchcare en dat is bepaald geen foute club door hen zit ik nu op een goede, nieuwe functie met perspectief. Chappeau voor die club.

 11. Waar liggen de oorzaken. Het UWV? De arbeidsmarkt? De reintegratiebureaus? De werkzoekende zelf? De bedrijven die alleen het schaap met vijf poten zoekt?

  Voor mij is het helder dat de kwaliteit van veel reintegratiebureaus onder de maat is. Veel gepraat en weinig echte actie. Geld en tijd die er door het UWV wordt in gestoken, kan men m.i. beter investeren in opleidingen en trainingen, zodat de werkzoekende zijn rugzak met kennis wordt gevuld. Daarnaast wordt de medewerker ook zekerder van zichzelf als hij meer kennis vergaart. Uiteindelijk moet hij zelf een andere en passende baan vinden. Dit blijkt ook uit bovengenoemde reacties..

  Teneinde langdurige werkeloosheid te voorkomen pleit ik ook voor een verplichte scholing tijdens het dienstverband. Op deze wijze blijven de competenties up to date en blijft de werknemer ook beter inzetbaar (in of extern). Wie is het wel/niet met mij eens?