Kop-staartbeschikkingen ten onrechte afgegeven

2

Op een ontslagaanvraag voor 16 werknemers geeft het UWV zogenaamde kop-staarbeschikkingen af. Een aantal werknemers vindt dat het onterecht.

Het UWV had de spoedbeschikkingen niet mogen afgeven en heeft de ze ook te laat, en niet zorgvuldig gemotiveerd. De werknemers krijgen van het klachtenbureau UWV op alle punten gelijk.

De situatie

Een werkgever verzoekt het UWV Werkbedrijf op 6 augustus 2009 voor 16 medewerkers om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden. de werknemers konden tot 21 augustus een verweerschrift indienen. Vakbond CNV heeft dat voor een aantal van hen gedaan. Dat verweer behelsde onder andere dat nagenoeg alle functies bij de werkgever passend zijn en dat de werkgever geen pogingen tot herplaatsing van de medewerkers heeft gedaan. De werkgever heeft op het aanvraagformulier de mogelijkheden voor herplaatsing van de medewerkers niet toegelicht terwijl dat wel moet worden toegelicht. Het UWV geeft op 26 augustus zestien niet-gemotiveerde beschikkingen af, zogenoemde kop-staartbeschikkingen. Daarbij deelt zij mee dat zij binnen drie weken de motivering bekend zal maken.

De vordering

Zes werknemers dienen een klacht in bij het UWV Klachtenbureau. Zij vinden dat er geen zorgvuldige besluitvorming heeft plaatsgevonden, dat er onvoldoende grond was voor een kop-staartbeschikking en dat er onterecht een termijn van drie weken – in plaats van één week – is gehanteerd.

Het oordeel

Het klachtenbureau vindt alle klachten gegrond. Naar aanleiding van het verweer van de werknemers had het UWV de werkgever een toelichting moeten vragen over de (niet onderzochte) mogelijkheden tot herplaatsing. Omdat het UWV dat niet heeft gedaan, is niet duidelijk geworden wat de werkgever heeft gedaan in het kader van de herplaatsing. Ook in de motivering van de ontslagvergunning staat daar niets over. Het klachtenbureau concludeert dat de besluitvorming inderdaad niet zorgvuldig is geweest.

Het UWV had in dit geval ook geen kop-staartbeschikkingen mogen afgeven omdat dat alleen mag in zeer bijzondere situaties waarbij spoed geboden is. Bijvoorbeeld als een werkgever zich in een zeer benarde bedrijfssituatie bevindt waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar is of als vertraging van de afgifte van de beschikking zou leiden tot meer ontslagen.

Die spoed is hier niet vastgesteld, zeker niet gezien het feit dat de werkgever niet eens heeft gevraagd om een spoedbeslissing. De wettelijke termijn voor het geven van de motivering bij een kop-staartbeschiking is een week (artikel 3:47 lid 3 Awb en Beleidsregels Ontslagtaak UWV hoofdstuk 4 Kop-staartbeschikkingen) en niet drie weken. Het klachtenbureau acht alle klachten van de werknemers gegrond.

JAR 2010/38
UWV Klachtenbureau
Kop-staartbeschikking
12 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Weet iemand welke gevolgen dit voor de werkgever heeft of liggen die volledig bij het UWV?

  2. mr. Ingrid Kooijman op

    Volgens het UWV kan de werknemer, als hij schade heeft geleden, met de uitspraak in de hand een claim indienen bij het UWV.