Koningin: pensioenstelsel is robuust

0

Het Nederlandse pensioenstelsel is robuust in vergelijking met de stelsels van andere landen. Dat heeft de Koningin gezegd in de Troonrede die ze vanmiddag uitsprak. Toch zijn er volgens de regering maatregelen nodig.

De tekst is geschreven door het demissionaire kabinet in samenspraak met de Koningin.

“Leden van de Staten-Generaal,willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst.”

Met die zin begon de Koningin vanmiddag haar 31ste Troonrede. Daarmee liet ze in de eerste zin al blijken dat het een bijzondere Prinsjesdag is. Omdat Nederland tussen twee kabinetten in zit, is er de afgelopen maanden in Den Haag vooral op de winkel gepast en wordt (althans door sommigen) reikhalzend uitgekeken naar de beleidsvoornemens van een nieuw kabinet. Ondanks het beleidsarme karakter van Prinsjesdag, zei de Koningin ook enkele dingen die specifiek de arbeidsmarkt raken.

Werkloosheid

Volgens de Troonrede is de werkloosheid in Nederland minder hoog opgelopen dan in de landen om ons heen, maar toch blijft de regering zich inzetten om deze terug te dringen. ‘In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle inwoners van ons land, met een beleid dat gericht is op behoud van werkgelegenheid en versterking van de economie.’

De Koningin zei verder dat de arbeidsmarkt op termijn (als gevolg van de vergrijzing) gekenmerkt zal worden door een dalend arbeidsaanbod: ‘Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen die de arbeidsparticipatie vergroten, de inzetbaarheid van werknemers verbeteren en de arbeidsmobiliteit bevorderen.’

Verantwoorde loonkostenontwikkeling

Nederland is volgens de regering afhankelijk van handel met het buitenland: ‘Vanwege ons relatief hoge loonkostenniveau zal ons land zich moeten blijven inspannen om de concurrentie te weerstaan door innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Een verantwoorde loonontwikkeling is daarbij een belangrijke voorwaarde.’

Verhoging pensioengerechtigde leeftijd

Daarnaast sprak de Koningin dus over het Nederlandse pensioenstelsel. De regering is van mening dat ons stelsel robuust is in vergelijking met de stelsels van andere landen. ‘Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende levensverwachting de pensioenuitkeringen onder druk zet. Om volgende generaties na een werkzaam leven te verzekeren van een goed pensioen, ligt een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de rede.’

Onderwijs

De regering ontziet het onderwijs in de vandaag ingediende begroting omdat het het belang van onderwijs inziet. Ook vraagt de regering het bedrijfsleven om een hogere bijdrage voor ontwikkeling en onderzoek. ‘Op de weg naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs (…) zullen nog veel stappen gezet moeten worden. Hierbij is, naast het verwerven van kennis, ook de aansluiting bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt van belang.’

Speciale werknemers

Er is één groep werknemers die de Koningin specifiek noemde in de Troonrede: ‘Grote dank zijn wij verschuldigd aan de mannen en vrouwen die zich in de afgelopen acht jaren in Afghanistan hebben ingezet (…). Ook hen die thans nog de verantwoordelijkheid dragen voor de veilige terugkeer van de laatste eenheden en materieel, willen wij in onze dank betrekken.’

Rijksbegroting

De Koningin benadrukte dat de gevolgen van de financieel-economische crisis lange tijd en wereldwijd voelbaar zullen blijven: ‘Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren.’ Ze sprak in haar toespraak over de noodzaak van een stabiel begrotingsbeleid en structurele financiële maatregelen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.