Klijnsma wil vereenvoudiging Participatiewet

0

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de aanpassing is het verlagen van de regeldruk. Met de wet worden onder meer de regels rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting gewijzigd.

Eind 2015 kondigde Klijnsma na kritiek van sociale partners al aan dat ze een wijzing zou indienen. In de gewijzigde wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om werkgevers een vaste loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon te verstrekken in de eerste zes maanden van het dienstverband. Dit is volgens de staatssecretaris van belang omdat in het begin van een dienstverband een medewerker nog moet worden ingewerkt en het daardoor niet altijd kan worden vastgesteld wat de waarde is van de werkzaamheden is. Als de loonwaarde direct al vanaf het begin duidelijk is, bijvoorbeeld omdat de medewerker al eerder voor het bedrijf heeft gewerkt, is het nog steeds mogelijk om de loonkostensubsidie direct te laten toekennen.

Een andere maatregel waarin de wetswijziging voorziet is een flexibele frequentie van de loonwaardemeting door de gemeente. De meting hoeft niet meer jaarlijks of driejaarlijks uitgevoerd te worden. De frequentie van de meting wordt afgestemd op de individuele medewerker. Daardoor is het niet nodig om opnieuw een meting uit te voeren als de verwachting is dat de productiviteit van een medewerker is gestegen of gedaald.

Loonkostensubsidie voor schoolverlaters

Tenslotte regelt de wetswijziging dat gemeenten ook loonkostensubsidie kunnen inzetten voor schoolverlaters, bijvoorbeeld uit voortgezet onderwijs of het mbo, die al aan het werk zijn. In de huidige Participatiewet is dat nog niet mogelijk. ‘Vanuit de praktijk (scholen, professionals, cliënten) zijn er signalen dat schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO al bij werkgevers aan de slag zijn, en dat wanneer iemand al enige tijd aan het werk is, kan blijken dat diegene verminderd productief is. Verlenging of voortzetting van het contract is dan alleen mogelijk is als er een loonkostensubsidie wordt verstrekt,’ aldus Klijnsma in de memorie van toelichting.

Bron:
Rijksoverheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.