Klijnsma wil doelgroep Quotumwet verruimen

2

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken steunt het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden te scharen onder de doelgroep van de Quotumwet. Dat zei Klijnsma vandaag in een debat over de wet.

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om personen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Houden de bedrijven zich niet aan de afspraken, dan kunnen zij middels de Quotumwet een boete krijgen.

In het kabinetsplan vallen hoger opgeleiden, die wel het minimumloon kunnen verdienen, buiten de boot. VVD en PvdA willen echter regelen dat bedrijven hen ook mogen meetellen als straks blijkt dat ze het opgelegde percentage arbeidsgehandicapten niet halen. Klijnsma schat hun aantal op 20.000 tot 30.000.

De oorspronkelijke doelgroep van 125.000 kan dus in de praktijk wat groter worden. Maar daarbij mag geen sprake zijn van verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden, onderstrepen de Kamerleden Sjoerd Potters (VVD) en John Kerstens (PvdA).

D66 steunt het plan van de regeringspartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden toegang te geven tot de 125.000 banen die er komen voor arbeidsgehandicapten. Maar D66 wil dat dat ook in de wet wordt geregeld.

Een aantal oppositiepartijen heeft scherpe kritiek op het plan om bedrijven te beboeten als ze er niet in slagen voldoende arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma zadelt dat bedrijven op met veel bureaucratie. Hij stelde voor bedrijven te belonen als ze arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Bron: ANP

Lees ook: ‘Werkgevers nemen boete Quotumwet voor lief’

Lees meer over:

Over Auteur

2 reacties

  1. A.F. Bongers op

    De negatieve impact van het internet, automatisering en globalisering op het aantal arbeidsplaatsen zal groot zijn. We zien nu al dagelijks de ontslagen bij grote (maar ook kleine) winkelbedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen. Maar ook de verdringing door goedkopere krachten uit Oostbloklanden. Tel daar ook nog eens de opheffing van de WSW bij. Het streven om nu ook nog eens 125.000 nieuwe banen te scheppen is een niet haalbaar ideaal, wanneer we geen rigoureuze maatregelen nemen. Nederland heeft een BNP hoger dan Duitsland en veel hoger dan alle andere EU landen. Er is dus niks mis met onze economie, maar wel met het aantal beschikbare banen. Oplossing: gewoon de banen beter verdelen. Iedereen 10% minder werken en 10% minder loon, maar ook 10% minder heffing. Op overwerk etc. hoogste tarief. Misschien te eenvoudig? Maar wel doeltreffend. We kunnen anders die 125.000 nieuwe banen wel vergeten. Er komen eerder 125.000 werklozen bij.

  2. MCJM Roosendaal op

    Ik ben het helemaal met je eens AF Bongers 🙂 Regelmatig adviseer ik om bedrijven die veel overwerk(toeslagen) uitbetalen om met meer parttime medewerkers in dienst te nemen in plaats van voltijders. Met parttimers heb je meer ruimte om pieken op te vangen plus dat je een over een deel van de uren geen of een lagere toeslag kan betalen. (uiteraard moet de thuissituatie dan wel geregeld zijn;). Wat dat betreft is het jammer dat de levensloopregeling om zeep is geholpen. Dan kon je 10% minder werken en deze vrijgekomen tijd invullen met een studie/opleiding. Zo had de overheid het graag gezien. Je leven lang leren 🙂 http://www.onderwijsraad.nl/dossiers/een-leven-lang-leren/item135
    Groet, & ik wens u veel wijsheid 🙂