Kamp wil brede discussie over flexarbeid

5

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil een brede discussie over flexibele arbeid.

Bij het uitwerken van een voorstel met collega Maxime Verhagen (Economische Zaken) voor het verruimen van de mogelijkheden om werknemers langdurig in een tijdelijk contract te laten werken, wil Kamp ook nog steeds kijken naar alternatieve manieren om de arbeidsmarkt beter te laten werken.

De minister zei dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer. Hij kijkt uit naar de hoorzitting over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, die de Kamer dit voorjaar houdt. Kamp kondigde aan dat het kabinet hierna zal schetsen ,,hoe wij flexibele arbeid zien”, zodat hij daarover nog voor de zomer met de Kamer verder kan spreken.

Kamp hield de boot af bij de oproep van regeringspartij CDA om werkgevers en de vakbeweging advies te vragen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hij verwacht voorlopig niet dat sociale partners in staat zijn tot een gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

Wel hoopt de minister dat werkgevers en vakbonden worden ,,aangemoedigd´´ toch met elkaar te gaan praten als ze zien dat de politiek over dit onderwerp nadenkt. CDA´er Eddy van Hijum is bezorgd dat de tweedeling op de arbeidsmarkt groter wordt – ,,flex is te flex en vast is te vast” – en sociale partners ondertussen alleen maar kritiek hebben op andermans ideeën.

Zo is het voorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten door de vakbeweging afgeschoten. In de ogen van de CDA’er kreeg de FNV vervolgens de werkgevers ,,weer op de kast” door ervoor te pleiten bedrijven met tijdelijke krachten een hogere WW-premie te laten betalen.

Overigens twijfelt een Kamermeerderheid ook aan het kabinetsvoorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten. Naast de oppositie zijn regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV kritisch, omdat onduidelijk is wat het oplost en het lijkt te leiden meer onzekerheid.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. Iemand die 45 jaar werkt en maar moet afwachten wa op

    Kamp zou zich eens echt en goed moeten orienteren wat er werkelijk speelt op de arbeidsmarkt. Mensen van 50 jaar en ouder met 44 jaren werken achter de rug worden bij bosjes tegelijk op straat gezet. ZIJ betaalden jarenlang VUT-premie, kregen/krijgen niets. Zij betaalden pensioenpremies en moeten maar afwachten wat daar van overblijft. En juist deze mensen wil hij afschepen met EEN jaar WW. Dank je wel, Kamp! Makkelijk praten wanneer jezelf ZES wachtgeld te wachten staat, mocht het mislopen met dit kabinet. En dan nog: voor hem ligt ergens direct een aanbod voor een dik betaalde baan klaar.

  2. Helemaal mee eens! ZES jaar wachtgeld betekent ZES jaar de tijd om uit te kunnen kijken wat hij nog wel of niet zou willen doen om geld te verdienen! Lekker makkelijk. Ik ken veel mensen van mijn leeftijd (55-plussers) die liever gisteren weer een baan hadden dan morgen, meneer Kamp. Maar… zij zijn uitgespuugd door de maatschappij en te oud bevonden door de werkgevers. Vaak zijn ze zelfs de dupe van wanbeleid van de werkgever: zaak failliet laten gaan en vervolgens een nieuwe zaak opgestart twee huizen verderop. Doe daar maar eens wat aan in Den Haag. Het is nu: schulden en personeel weg, baas gaat vrolijk opnieuw een zaak starten. DAT moet niet kunnen! Zo’n baas zou persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten worden voor wat hij aanricht.

  3. Hij mag het eerst proberen in het ambtenaren apparaat en als dat werkt mag hij het uitrollen naar het bedrijfsleven. Wedden dat hij dit niet doet?

  4. Wat zijn bij dit voorstel de aannames geweest van de minister of beter van zijn ambtenaren. In deze tijd zullen het alleen werklozen zijn die een langdurig tijdelijk contract zullen accepteren. Maakt dat de markt flexibeler? Zolang de Nederlandse arbeidsmarkt een grove 2-deling kent in onder en boven de 45 jaar, zal de nu voorgestelde aanpassing aan de rechtspositionele zekerheid van de werknemer niets veranderen aan doorstroming op de arbeidsmarkt. Dat veel bedrijven bvk niet op zoek zijn naar 45 plussers heeft alles te maken met het hoge opleidingsniveau in Nederland. Dit hoge opleidingsniveau in combinatie met de daarbijbehorende ambitie levert een generatie werknemers die snel carriere wil maken en ook maakt. Zij komen al snel op jonge leeftijd op management posities en krijgen verantwoordelijkheden waarvoor ze eigenlijk de levenservaring nog missen. Het ontbreekt hen vaak aan een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen dat hen in staat stelt kritisch naar zichzelf te kijken, bewust te worden van de vanzelfsprekendheden die hun dagelijks denken en doen beinvloeden. Vaak zijn zij zich er niet bewust dat hun wereld groter is dan alleen de wereld van hun generatiegenoten. Die wereld is hun vertrouwd en op die wereld richten zij zich bij recruitering van werknemers. Niet met opzet! Zij kennen de belevingswereld van de ouderen vaak niet. Kiezen voor het vertrouwde, kiezen voor generatiegenoten.
    Oplossing ligt o.a. in hetzelfde onderwijs. Maar ook in de politiek. Oud en jong zijn beide waardevol en nodig in onze samenleving. Mensen schrijf je niet af alsof het machines zijn. Nu gebeurd dat wel en wat doet de politiek? Zij proberen deze afgeschreven “machines” aan het bedrijfsleven te verkopen. Dat gaat op deze manier natuurlijk niet werken. Zeker zolang de overheid zelf weinig respect toont voor oudere werknemers.

  5. Na flexarbeid binnenkort ook het flexhuis, de flex-auto, het flexhuwelijk en de flexkinderen. Het leven 1 groot casino met Kamp als de croupier.