Kamer wil herhaling MSD-ontslagen voorkomen

1

Een meerderheid van de Tweede Kamer van VVD, PvdA, PVV en CDA wil maatregelen om te voorkomen dat meer buitenlandse bedrijven werk en kennis uit Nederland weghalen, zoals het Amerikaanse MSD van plan is.

VVD-Kamerlid Afke Schaart waarschuwde voor een ,,hernieuwd protectionisme” door de economische crisis, waarbij buitenlandse ondernemingen goede bedrijven in Nederland opkopen om productie naar het eigen land te halen.

,,Houdt het kabinet rekening met dit uitkleedscenario?”, vroeg Schaart woensdag aan demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). De Kamer is woensdag teruggekomen van het zomerreces om te debatteren over de ontslagen bij farmaciebedrijf MSD in Oss, het voormalige Organon.

Een Kamermeerderheid is bezorgd over de kenniseconomie, omdat het Amerikaanse moederbedrijf ook het onderzoekscentrum in Oss verhuist naar de Verenigde Staten. ,,Zijn er andere bedrijven die overwegen werkgelegenheid uit Nederland weg te trekken en worden daartegen maatregelen genomen”, wilde PVV’er Léon de Jong van de minister weten.

Schaart pleitte voor ,,een nieuwe industriepolitiek” en het VVD-Kamerlid kreeg in het debat steun daarvoor van de PvdA, PVV en CDA. Volgens Schaart moet de overheid veel gerichter succesvolle industrieën en hoogwaardige kenniscentra stimuleren, zodat bedrijven graag in Nederland blijven. Volgens haar heeft de VVD in oktober al gewaarschuwd voor de reorganisatie bij MSD, maar heeft het kabinet veel te laat gereageerd en te weinig ondernomen.

De SP had de Kamer teruggeroepen van reces voor het debat over MSD. Deze partij stond in de Kamer alleen met een oproep aan premier Jan Peter Balkenende dat hij het tot ,,zijn persoonlijke missie” moet maken om de ontslagen voorkomen. Collega’s van links tot rechts benadrukten dat de overheid niet over dit soort bedrijfsbesluiten gaat.

Van der Hoeven stelde ook over de oproep van de SP: ,,Dit is nu echt valse hoop creëren”. De oproep van de VVD om een nieuwe industriepolitiek op te stellen, zei de minister wel ,,zonder meer” te steunen. Maar ze benadrukte dat zij wegens haar demissionaire status geen nieuw beleid kan opstellen. Zij zegde toe de wens van de Kamer over te brengen aan haar opvolger, zodra er een nieuw kabinet gevormd is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Mosterd na de maaltijd. Met betrekking tot de situatie in Oss kan worden vastgesteld dat politiek en overheid de farmaceutische industrie al lange tijd structureel het leven zuur gemaakt hebben. De industrie bestaat uit zakkenvullers ; merkgeneesmiddelen zijn duur en moeten vervangen door door z.g. vergelijkbare generieke middelen. Verzekeraars bepalen het vergoedingsbeleid. Geen wonder dat als je dan iets moet sluiten in de wereld Nederland als eerst aan de beurt is. En nu roept men plotseling dat dit een “speerpunt technolgie” is die in Nederland moet blijven. Dit is nog maar een begin. Vele multinationale bedrijven zullen nog uit NL vertrekken (of afzien van vestiging) vanwege de ontwikkelingen in NL. Steeds problematischer infrastructuur (files) door overbevolking;steeds meer regeltjes ; fiscaal niet meer aantrekkelijk ; steeds zwakker onderwijs ; sterke toename van criminaliteit ; vertrekken van hoogopgeleiden naar het buitenland.