Kabinet zet quotum arbeidsgehandicapten door

10

Het kabinet houdt ondanks kritiek vast aan het plan om bedrijven met meer dan 25 werknemers te dwingen 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Alleen als een bedrijf daar door bijzondere omstandigheden echt niet toe in staat is, kan er gekeken worden naar een andere oplossing. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

Ook de regeringsfracties PvdA en VVD willen de maatregel doorzetten. Als bedrijven met betere alternatieven komen, staan ze daarvoor open, maar dat is tot dusver niet gebeurd, zei PvdA-Kamerlid John Kerstens.

In totaal zal het quotum leiden tot circa 170.000 werkplekken voor arbeidsgehandicapten. De opbrengst voor de schatkist bedraagt op termijn 340 miljoen euro. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen, krijgen een boete van 5000 euro per jaar.

Het quotum is afgesproken in het regeerakkoord als onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Daarin worden allerlei regelingen voor mensen met een handicap samengevoegd, zoals de Wajong voor jonggehandicapten en de WSW voor sociale werkplaatsen. De wet komt in de plaats van plannen van het vorige kabinet. Volgens Kerstens is het quotum voor arbeidsgehandicapten het belangrijkste verschil tussen die oude plannen, waar de PvdA fel tegen was, en de nieuwe wet.

Toch gaat Klijnsma het quotum in een aparte wet regelen, zei ze woensdag. Bovendien gaat het pas in 2015 in, terwijl de Participatiewet al volgend jaar van kracht wordt.

Het quotum is omstreden. De werkgeversorganisaties voelen er niets voor. Ook een deel van de oppositie heeft er moeite mee. PVV-Kamerlid Roland van Vliet noemde het idee achter het quotum sympathiek, maar wees erop dat bijvoorbeeld taxibedrijven niet in staat zijn om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

De linkse oppositie heeft geen goed woord over voor de Participatiewet, die op termijn tot forse bezuinigingen moet leiden. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak van ,,een sterfhuisconstructie voor de sociale werkplaatsen”.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

10 reacties

 1. Ton Broekhuis op

  Het heeft best een charmant aspect, dit kabinetsvoornemen. Ware het niet dat men feitelijk een maatschappelijk probleem aan het vergroten is (door te bezuinigen op sociale werkplaatsen) en de werkgevers met de gevolgen daarvan op te zadelen. Als het kabinet e.e.a. goed faciliteert kan het overigens wel kans van slagen hebben. Zou ook aardig zijn als de overheid als werkgever het goede voorbeeld zou geven. De WAGW was destijds bepaald geen succes. Laten we maar eens kijken of we daarvan geleerd hebben. De ambitie is goed maar de uitwerking in proces en regelgeving is van groot belang en daar heb ik nog wel wat zorgen over!

 2. Richard Koopman | Zynn op

  Het kabinet kan er beter voor kiezen de Sociale Werkvoorziening in stand te houden. Die zijn ingericht op de nodige intensieve begeleiding. Het bedrijfsleven kan dat niet opvangen.

 3. Waarom geen quotum voor ouderen? Of voor jongeren, of voor homofielen, lesbiennes, moslims, katholieken, exotisch getinten etc. Of voor uitgerangeerde politici. Scheelt weer in te betalen wachtgelden. Wat weer een luchtfietserij.

 4. Het is heel abitieus van onze regering om zo arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Men gaat alleen aan het feit voorbij dat in productieomgevingen er wel op thempo gewerkt dient te worden om het hoofd in deze tijd boven water te houden. De gehandicapten medewerkers kunnen in 95% van de gevallen dit thempo niet bijhouden. waardoor de (niet gehandicapte) andere medewerkers zich eraan gaan irriteren, De gehandicate medewerker zal buiten de groep komt te liggen, geen arbeidsplezier uit zijn werk halen en zo nogmaals extra tussen de wal en het scip zal komen. Daardoor zullen de kosten voor ziekte en reintegratie nog hoger worden voor deze mensen groep.

  Heb als advies aan de beleidsmakers eens een dagdeel of dag mee te lopen in een productieomgeving. Kunnen ze het met eigen ogen zien dat dit in de meeste gevallen zinloos is om daar gehandicaten als slachtoffer tussen te gaan plaatsen.

 5. Deze maatregelen hebben maar 1 doel: de gehele arbeidsmarkt kapot maken en kapot houden. Het bedrijfsleven moet de begeleiding van de gehandicapten opvangen, maw hier moet oiemand apart voor in dienst, ze dragen volel verantwoording op alle vlak en als ze dus niet hard kunnen maken waarom ze niet aan het kwotum kunnen voldoen, moet de arme wergever maar 5000 euro ophoesten om de uitkeringsgelden van het rijk op te vangen. Mensen, dit gaat helemaal fout met Nederland. Dit gaat richting gRiekenland, want er is geen enkel oog voor d arbeidsmarkt, nee alleen maar graaien en boetes uitdelen.

 6. Veel negatieve reacties. Jammer! Ik ken veel werkplekken welke moeiteloos kunnen worden ingevuld met geen enkel nadeel voor de werkgever. Meerdere malen heb ik gezien dat iemand, die zeer gekwalificeerd is geen baan vind vanwege de rolstoel. Het zou alleen niet zo zwart/wit moeten zijn. De stimulans is goed, de boetes zijn te laag maar houd de sociale werkvoorziening instand totdat blijkt dat het werkt.

 7. Een raar bericht! In het Zorgcentrum waar ik als vrijwilliger eten rondbreng, is deze week tegen de afwasploeg (minder begaafden, maar zeer enthousiaste mensen) gezegd: OVER en UIT! De vrijwilligers moeten dit er in het vervolg bij doen!
  Kortom: In Nederland werken straks alleen nog vrijwilligers en… die dragen geen sociale lasten af dus de port wordt leger en leger! Maar… SNS is gered voor weer een bijna 300 miljard. En… wij kunnen meer een bezuinigingsronde verwachten! Lang leve…. Nederland (niet meer dus)!

 8. Loek Nederstigt op

  Blijkbaar moet solidariteit wettelijk worden geregeld als we er als samenleving niet meer toe bereid zijn. Iedereen zegt het beste voor te hebben met arbeidsgehandicapten, maar roept vervolgens meteen “not in my backyard”. Het recht op werk is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die dateert van 1948. Zo geweldig voortvarend zijn de plannen van dit kabinet dus ook weer niet….

 9. Hoe werkt die regeling dan precies? vanaf wanneer moet 5 % daadwerkelijk arbeidsgehandicapt zijn? Ons bedrijf heeft weinig functies die door gehandicapten gedaan kunnen worden en voor de functies waarbij dat wel mogelijk is, hebben we voorlopig niemand (extra) nodig.

 10. en welk aantal wordt aangehouden? Medewerkers in vaste loondienst? of worden uitzendkrachten daar ook onder gerekend?