Kabinet houdt bedrijven aan participatiewet

0

Bedrijven moeten tot 2026 minstens 100.000 extra werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Lukt dat niet, dan worden zij op straffe van een boete gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In 2016 vindt de eerste meting plaats. Als bedrijven substantieel onder de afspraken blijven, wordt het boetesysteem meteen ingevoerd.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dat gezegd in toelichting op een wetsvoorstel dat zij maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze participatiewet komt er één regeling voor mensen die door een beperking steun nodig hebben bij het vinden van een baan. Nu bestaan hiervoor nog drie regelingen: de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorzieningen en de Wajong voor jonge gehandicapten. De samenvoeging van de regelingen moet op termijn een bezuiniging van 1,7 miljard euro opleveren.

Loonkostensubsidie
In het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven ervoor zullen zorgen dat 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Het Rijk zorgt nog eens voor 25.000 banen voor deze groep. Iedereen van hen moet minstens het minimumloon verdienen. Werkgevers kunnen daarbij loonkostensubsidie krijgen. Volgend jaar moeten er al 5000 banen komen voor arbeidsgehandicapten.

Alle 240.000 Wajongers worden straks herkeurd. Naar verwachting zullen 100.000 van hen nooit kunnen werken. Zij houden hun uitkering. Van de rest is 60.000 al aan de slag. De overige 80.000 moet aan een baan worden geholpen. De gemeenten worden verantwoordelijk dat dit gebeurt.

Zij krijgen daarvoor in 2015, als de participatiewet in werking treedt, een budget. Om de overgang voor Wajongers naar de nieuwe situatie goed te laten verlopen, is 100 miljoen beschikbaar.
Klijnsma zal bij de verdeling van de budgetten over de gemeenten rekening houden met de situatie in regio’s als Heerlen en Stadskanaal, waar relatief veel mensen bij sociale werkplaatsen werken, verzekerde ze maandag.

Minder heftig
De PvdA-staatssecretaris onderstreepte dat haar wetsvoorstel veel minder ‘heftig’ is dan een vergelijkbaar plan van het vorige kabinet, waar zij als Kamerlid nog tegen protesteerde. De bezuinigingen gaan geleidelijker in en bovendien ligt er nu een sociaal akkoord, met afspraken met de werkgevers over extra banen.
Reactie Cedris
Job Cohen, voorzitter van Cedris (branchevereniging van sociale werkvoorzieningsbedrijven): ‘Voor Cedris is begeleiding de sleutel tot het succes voor de nieuwe wet. Dat is onder meer nodig om de 125.000 ‘baangaranties’ te realiseren die in het sociaal akkoord zijn afgesproken. Er moet geld zijn voor gerichte training, ondersteuning op de werkvloer en ook voor professionals die werkprocessen aan kunnen passen aan de mogelijkheden van mensen met een beperking. Het gaat om gemotiveerde mensen die echt wat in huis hebben, maar vaak niet zomaar passen op een ‘gewone’ vacature. Als je dat verschil overbrugt, wordt het interessant voor ondernemers om mensen een kans te bieden.’

‘Cedris steunt het uitgangspunt van de Participatiewet om meer mensen aan de slag te helpen bij gewone werkgevers en gemeenten meer ruimte te geven voor maatwerk. Het budget voor begeleiding blijft echter een groot zorgpunt.’

ANP

Lees ook:

Bedrijfsleven zet zich in voor arbeidsgehandicapten

Het uitgangspunt van de Participatiewet is het aan het werk helpen van deze mensen. Maar hoe? Bezoek voor het antwoord op deze vraag de Praktijkdag Participatiewet

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.