Kabinet gaat arbeidskans oudere bespreken

8

De arbeidskansen voor 55-plussers, het naar een andere baan begeleiden van werklozen, opleiding en scholing zijn centrale thema’s in het overleg dat het kabinet de komende tijd wil voeren met vakbonden en werkgeversorganisaties. Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken schrijven dat donderdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat het in gesprek wil met bonden en werkgevers over een sociale agenda. Duurzame inzetbaarheid van werknemers moet daarin wat Asscher en Klijnsma betreft een belangrijke plaats innemen.

Uit onderzoek blijkt dat in veel cao’s afspraken staan over de gezondheid of scholing van werknemers. Afspraken om hun mobiliteit te bevorderen – bijvoorbeeld via functiewisseling of het rouleren van taken – komen echter minder vaak voor.

In de brief verwijzen Asscher en Klijnsma naar de ambitie die de sociale partners eerder hebben geformuleerd over de arbeidsmarktpositie van ouderen. In 2020 moet het net zo normaal zijn dat 55-plussers een baan hebben als dat bij mensen onder de 55 het geval is. Ze constateren het nog de nodige inspanning zal vergen om dit doel te bereiken.

Uit cijfers van uitvoeringsinstantie UWV bleek woensdag nog dat werknemers van boven de 55 moeilijk aan de slag komen als ze hun baan verliezen. Na een jaar heeft ruim de helft nog geen ander werk.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

8 reacties

 1. Nou nou, daar had ik de cijfers van het UWV niet voor nodig. Het is dan allemaal ook onzinnig.

  De regering vindt dat mensen door moeten werken tot hun 67e. Er zijn bijna 500.000 werklozen! Die staan nu nog langer in de rij voor werk.

  Het gaat natuurlijk allemaal niet lukken. Al de subsidies en luchtfietserijplannetjes van de regering leiden tot niets.

  Nou ja, niets. Tot lijden. Tot meer armoede van de jonge mensen die geen baan kunnen krijgen, omdat er nog een bejaarde op hun plek zit en tot meer armoede van de oudere werknemer die geen zicht meer op een baan heeft en straks na 1 jaar ww in de bijstand komt.

  Die kan dan zijn bv koophuis met restschuld verkopen. Wij zien elkaar weer bij de voedselbank!

 2. @ AB Die 500.000 werklozen staan echt niet allemaal in de rij (was dat maar waar) en @ Sjaak de werkelijke werkloosheid ligt hoger zeg je , denk je dat het aantal beschikbare arbeidsplaatsen ook niet hoger ligt dan ‘geregistreerde’ vacatures?

 3. @M.
  FF kijken, dus jij vermoedt dat er 4x zoveel vacatures zijn maar die worden niet onder de aandacht gebracht. Hmmm, even denken. Och ja, je bedoelt natuurlijk o.a. die Polen baantjes onder het minimumloon of CAO
  en die 60/70-uren banen waarvan werkelijk niemand die 20/30 boven FTE-uren wil verrichten.
  Ik moet op grond van jouw alertheid wel toegeven dat Markos Ruttos toch gelijk heeft. Sorry!
  Dus hophop uitkeringstrekkers: aan het werk met je luie donder!

 4. Ach, van politiek Den Haag kunnen we naar verwachting niet al teveel verwachten.
  Want als je als MP je toehoorders in het regeerakkoorddebat meent te kunnen overtuigen van de stelling dat werklozen maar meer aktie moeten ondernemen (er is altijd werk) ook al zijn er slechts 110.000 vacatures en zo?n 550.000 geregistreerde werklozen dan zit het niet echt goed in de bovenkamer qua logica. Zeker niet wanneer bedacht wordt dat de werkelijke werkloosheid vele malen hoger is dan de 6% waarmee ?gepocht? wordt (en het dus bij ons in Nederland nog ‘meevalt’) en zijn ?ijzeren?meesterknecht als minister van SZW geen ene moer heeft gedaan aan spookvacatures, in opdracht discriminerende uitzendbureau?s en dergelijke. Mocht hij het desondanks toch serieus menen dan is hij waarschijnlijk ernstig op het verkeerde been gezet door het gemak waarmee bv partijgenoten destijds zijn aangesteld bij de DSB-bank. Vraag me trouwens af of Rosenthal zijn afscheidsreceptie op zijn voormalige departement heeft gemist omdat hij reeds vooraan in de bus zat op weg naar de kassen in het westland.

  Hoe zou Nederland er eigenlijk uitzien als consumenten niet bij jouw onderneming kopen omdat het van ene Farouk of Farida is of omdat de directie 45 jaar of ouder is of in het verleden een arbeidsbeperking of een gat in de CV heeft gehad? Of dat de directeur op uitzendbasis werkt en zijn contract zonder direct ingrijpen dreigt te worden omgezet naar ??n voor onbepaalde tijd? Of omdat werknemers op de werkvloer bonussen ontvangen dan wel worden weggesaneerd wegens wanprestatie met een financi?le vertrekregeling die ineens tot financi?le onafhankelijkheid leiden terwijl de ontslagvergoeding van de directieleden en raad van commissarissen max 75.000 kunnen kosten ongeacht de ernst van hetgeen hen in de arbeidsrelatie is aangedaan?

  Met de counterpart is het trouwens niet veel beter gesteld. Nivelleren om de inkomensverschillen kleiner te maken doch op te houden bij 70.000 maakt de verschillen tussen laag en hoog alleen maar groter. De groep erboven bepaalt immers grotendeels zelf de eigen beloning. Zou dit soms ingegeven zijn om het salonsocialisme niet teniet te doen?

 5. De volgende opties zullen het probleem in 1 keer oplossen:

  laat het loon niet stijgen met de leeftijd, maar met de diploma’s!

  verkorting WW. Hierdoor komen mensen eerder in absolute geldnood en zullen dan ook minder (veel/geld)eisend zijn. hierdoor nemen ze genoegen met een mindere baan dan hun oude en zal de werkgever eerder de werknemer durven aan te nemen.

  schaf de voor ‘onbeperkte tijd’ contracten af. Als de door de werknemer vergaarde kennis niet heel belangrijk is, zal ik de werknemer liever ontslaan/vervangen voordat ik hem/haar een contract moet geven voor onbeperkte tijd.


  omdat werknemers hiermee privileges verliezen, zullen ze deze opties die echt werken niet accepteren. ze blijven klagen, maar willen zelf niks toeleggen om het op te lossen.

  Dit is dan ook de reden waarom ik zeker weet dat ik later West-Europa uit ga. Ik wil namelijk geen loonslaaf worden van de werknemers.

 6. @ Sjaak. Ik heb niet gezegd dat er 4x zoveel vacatures zijn. Vind alleen bijzonder dat je wel benoemd dat er meer werklozen zijn dan geregistreerd, maar benoemen dat er ook meer werk is dan geregistreerde vacatures past natuurlijk niet in je plaatje.

  Daarnaast wil ik even melden dat ik een sector werk waarin veel Poolse mensen aan het werk zijn. Zij werken niet onder het minimumloon en ook niet onder mensonterende omstandigheden zoals ze in de media op een of andere manier graag willen promoten. Het zijn gewoon waardevolle krachten die graag werk aanpakken omdat ze in hun thuisland helaas geen werk kunnen vinden.

 7. @M: jouw opmerking is alleen relevant in de discussie wanneer er sprake zou zijn van een significant en substantieel aantal bijkomende vacatures. Als het totale aantal vacatures zou overeenkomen met of ook maar enigszins in de buurt komt van het aantal werkzoekenden dan is het arbeidsmarktprobleem nog schrijnender dan het al is. Hallo recruiters?
  Komt het bij lange na niet in de buurt dan doet het afbreuk aan waar het werkelijk om gaat hetgeen ten koste zal gaan van intensief bezig zijn/gaan met een oplossing. Ouderen hebben het al moeilijk als ze werkloos zijn en een onjuiste of bagatelliserende beeldvorming werkt daar niet echt aan mee.
  Gelet op het aantal oudere werkzoekenden, de kans op een andere baan (UWV: nog geen 2%), de voornemens om het ontslagrecht af te schaffen (waarbij mn de oudere het voor de hand liggende slachtoffer zal worden), de WW versobering, de uitgestelde pensioenleeftijd, het interen op vermogen dat in het einde van de arbeidzame periode niet of moeilijk zal kunnen worden ingehaald of veilig gesteld, de daardoor karige vooruitzichten van pensioenbestedingen) en zo je wilt de conclusie dat ze kennelijk ook niet weten waar Abraham de mosterd haalt schept een somber toekomstbeeld voor deze groep. Maar ook voor anderen: we vergeten met zijn allen namelijk ??n ding en dat is dat deze mensen in de komende jaren een steeds grotere groep waarbij het dus niet slim is om ze af te schrijven als consument. Met zoals gezegd consequenties voor degenen die het nu nog goed denken te hebben?.
  zie bv: 50pluspartij.nl/50plus/images/content/wetenschappelijk_bureau/ruim_baan_onderzoek_anco_goldhoorn.pdf //blz 11 en 12 (Werkloosheidpercentage is eerder 10%)