Jongeren en arbeidsomstandigheden

0

Een bijbaan geeft scholieren de gelegenheid om (werk)ervaring op te doen
en wat geld te verdienen. De veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van jongeren
mogen geen gevaar lopen. Waar moet u als werkgever opletten bij jeugdige
werknermers?

De regels over het soort werk dat jongeren mogen doen, verschillen per leeftijdscategorie. In het algemeen geldt het volgende.

Jongeren vanaf 12 jaar mogen:

 • werken in het kader van een werkstraf
 • meewerken aan uitvoeringen.

Jongeren vanaf 13 jaar mogen:

 • op schooldagen klusjes rond het huis en in de buurt doen
 • op vrije dagen helpen bij licht niet-industrieel werk
 • als woonhuis en de winkel of de land- en tuinbouwonderneming één geheel vormen, meehelpen in het bedrijf van hun ouders

Jongeren vanaf 14 jaar mogen:

 • stage lopen

Jongeren vanaf 15 jaar mogen:

 • ochtendkranten bezorgenlicht niet
 • industrieel werk verrichten

Licht niet-industrieel werk

Licht niet-industrieel werk dat jongeren vanaf 15 jaar mogen doen is bijvoorbeeld:

 • Lichte werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen of helpen bij het inpakken;
 • Lichte werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren;
 • Jongeren van 13 tot en met 15 jaar mogen werken aan de lopende band. Let op: dit mag alleen als de jongere en de ouders/verzorgers een overeenkomst hebben ondertekend met de werkgever;
 • Lichte werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum, in een museum.

Jongeren vanaf 13 jaar mogen op vrije dagen bij dit soort werkzaamheden helpen.

Onder de 16 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden niet verrichten

Zwaar werk:

 • Tillen van meer dan 10 kg;
 • Duwen of trekken van meer dan 20 kg;
 • Voortdurend werken in dezelfde houding.

Gevaarlijk en ongezond werk:

 • Het werken met of in de omgeving van machines waarbij brand-, elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat (bijvoorbeeld het werken met een heftruck, goederenbouwlift, cirkelzaagmachine, betonmolen, vleessnijmachine);
 • Werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen);
 • Werk waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen (bijvoorbeeld een bouwhelm, een stofkap, oordoppen).

Verder zijn onder meer de volgende soorten werk niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar:

 • Caissière of andere werkzaamheden waarbij de jongere zelf verantwoordelijk is voor geldzaken;
 • Werken in de horeca wanneer daar alcohol wordt verstrekt.

Welk risicovol werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen allerlei soorten werk doen, maar werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid is voor alle werknemers jonger dan 18 jaar verboden.

Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die werknemers van 16 en 17 jaar wel mogen verrichten, maar dan uitsluitend onder deskundig toezicht, zodat alle gevaar voorkomen wordt. Deze toezichthouder moet in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt. Diegene die toezicht houdt, moet zelf goed bekend zijn met het werk dat hij zijn pupil opdraagt. Als u er niet in slaagt om deskundig toezicht zo te organiseren dat het gevaar bij bijzondere werkzaamheden wordt voorkomen, dan zijn de werkzaamheden alsnog verboden.

Let op: dit soort werk is verboden voor 12-, 13-, 14- en 15-jarigen!

Risicovolle werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen – alleen onder deskundig toezicht – de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • Werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn, of waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
 • Werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen. Dat geldt ook voor werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van deze gassen bevinden;
 • Werken met, maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • Het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
  • Let op: 16- en 17-jarigen mogen met een trekker op de openbare weg rijden, als ze een trekkerrijbewijs hebben.
 • Werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
 • Dieren slachten in een slachthuis;
 • Eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk wordt betaald;
 • Aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

Verboden werkzaamheden

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet:

 • werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de voortplanting schadelijk zijn (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan). Let op: hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. Jongeren mogen pas 14 dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas weer met dat gewas in aanraking komen;
 • werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid (gevaarsaanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan);
 • werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.
 • werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer van de genoemde stoffen;
 • werken onder overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten ruimten;
 • werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers en radarinstallaties;
 • werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A). Let op: dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers;
 • werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.