Jongere ziet kansen in bouw & infra over het hoofd

0

De vraag naar professionals op het gebied van bouw, civiel en ruimtelijke ordening is in het 2e kwartaal van 2012 gekrompen met 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Toch is er een structureel arbeidsmarkttekort in deze sector.

Dit blijkt uit een analyse van Yacht. Ondanks het arbeidsmarkttekort stagneert de instroom bij bouwopleidingen, onder andere omdat jongeren niet goed op de hoogte zijn van de kansen en toekomstmogelijkheden in de Bouw en Infrasector.

Voor bijna alle sectoren is de afgelopen maanden een daling van het totaal aantal gepubliceerde print en online vacatures zichtbaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Naast een daling bij de sector overheid en zakelijke dienstverlening (advies- en ingenieursbureaus) met respectievelijk 44% en 19%, is er ook een daling in de industrie, zorg en financiële dienstverlening te zien.

Energie en telecom plussen
Yacht signaleert opnieuw een ‘opvallende’ stijging van het aantal vacatures in de energie- en telecomsector. Over de gehele linie is het aantal gepubliceerde print en online vacatures voor zowel de civiele (-23%), de bouw- (-21%) als de RO vacatures (-26%) gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
 
Vooruitzichten technici
Ondanks de daling van het aantal vacatures blijven de arbeidsmarktperspectieven voor technici uit middelbaar en hoger beroepsonderwijs voor de komende jaren gunstig (volgens de arbeidsmarktprognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2014). Competence director Joost Duffhues benadrukt dat er voldoende kansen komen in de bouw en infratechniek. ‘De uittocht van oudere werknemers is al begonnen doordat de babyboomers in groten getale afscheid nemen en die trend zet de komende jaren door. De huidige instroom in het technisch onderwijs is onvoldoende om aan de toekomstige vraag naar technici te voldoen.’

Instroom
De instroom op de bouwopleidingen vmbo/mbo niveau blijft flink dalen, bij het HBO is een hele lichte stijging te zien van 1% , terwijl daar wel een grote vervangingsvraag wordt voorzien. Vanuit de drie technische universiteiten wordt ook een groei van de instroom gemeld, met name stijgt het aantal vrouwelijke studenten.

Belemmering voor groeiambities
 In de recent verschenen human capitalagenda’s van de topsectoren staat duidelijk dat de dreigende technische personeelstekorten als een grote belemmering worden gezien om groeiambities te realiseren. De tekorten kunnen ervoor zorgen dat de het niet lukt om de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie aanwezig te laten zijn, zodat de strategische doelen van de organisatie niet behaald kunnen worden.

De krappe arbeidsmarkt heeft voor werkgevers en organisaties volgens Yacht stevige consequenties; het is en blijft lastig om specialisten met de juiste kwalificaties te vinden. Toch zijn er op de huidige bouw en infra arbeidsmarkt mogelijkheden om het potentieel optimaal te benutten, stelt Yacht in de volgende aanbevelingen:

 

  • Hou technisch afgestudeerden in de techniek: Uit onderzoek (Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group, juni 2012) blijkt dat een groot deel van de technisch afgestudeerden uiteindelijk niet werkzaam is in technische functies maar juist in aanverwante sectoren werkzaam zijn voor bijvoorbeeld productie, ICT en transport. Ook worden studenten vaker gerekruteerd door banken- en verzekeraars, consultancy en energiemaatschappijen. Van de groep blijken 167.000 opgeleide technici graag terug te willen in de techniek en is bereid zich te laten bijscholen voor een aantrekkelijke, niet per se, technische functie.
  • Zorg voor meer vrouwen werkzaam in de bouw; een toenemend deel van de hoger opgeleiden in Nederland is vrouw. De Bouw en Infra moeten meer vrouwen in technische kaderfuncties zoals werkvoorbereider, calculator of projectleider krijgen, door veel meer flexibiliteit en meer mogelijkheden te bieden tot werken in deeltijd (Sectorale arbeidsmarktinformatie, Raad voor Werk en Inkomen, december 2011).
  • Creëer meer zijinstroom voor functies waar een vooropleiding bouw- of infra niet noodzakelijk voor is.
     

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.