Instanties omzeilen beroepsgeheim arts

0

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF zijn niet te spreken over de manier waarop instanties zoals UWV, arbodienstverleners en gemeenten te werk gaan om medische gegevens boven water te krijgen.

De instanties laten patiënten onnodig vaak het hele medische dossier opvragen bij hun arts, zo blijkt uit een meldactie van NPCF. Het is echter niet de bedoeling dat zij via de patiënt vragen om het medische dossier. ‘Instanties moeten gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Ze moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn hele dossier te laten opvragen. Wat een patiënt met een arts bespreekt, is vertrouwelijk’, zegt Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van KNMG.

Kwetsbaar

Bij bijna een derde (32 procent) van de mensen vroeg de instantie aan de patiënt om het volledige dossier op te vragen bij de arts. Vooral het UWV grijpt vaak naar dit middel. Hoewel dit wettelijk gezien niet verboden is, vindt directeur Wilna Wind van NPCF dat deze praktijken moeten stoppen. ‘Deze handelwijze staat op gespannen voet met de regels. Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken terwijl ze daartoe niet verplicht zijn.’

Reactie

Brancheorganisatie OVAL laat in een officiële reactie weten dat zij zich niet herkennen in de klacht. PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester heeft via Twitter aangekondigd Kamervragen te zullen stellen rondom deze kwestie.

[([002_RBIAdam-image-1594958.jpeg]:inzetgroot)]

.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.