Impuls voor topsectoren in mbo techniek

1

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat investeren in vier nieuwe ‘Centra voor innovatief vakmanschap’. Per centrum wordt 1,9 miljoen euro geïnvesteerd voor een periode van vijf jaar.

De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo zijn zogenaamde publiek-private samenwerkingsverbanden, waarin bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk studenten, docenten en ondernemers samenbrengen om te werken aan beter onderwijs en toegepast onderzoek. De centra zijn gericht op een topsector die sterk regionaal vertegenwoordigd is.

Het doel van een Centrum is een bijdrage te leveren aan het (nationaal en regionaal) gevoelde tekort aan technici. Centraal staat betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en op die manier kwalitatief excellent onderwijs aanbieden. Vandaag heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Centra gehonoreerd.

De investering van het ministerie maken onderdeel uit van het Masterplan Bèta en Technologie en sluit goed aan bij het Techniekpact 2020 uit het regeerakkoord, waarin wordt opgeroepen tot een gezamenlijke agenda van bedrijfsleven en onderwijs. Op verzoek van de rijksoverheid faciliteert het Platform Bèta Techniek de Centra bij het behalen van hun doelstellingen.

Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen staan te springen om in een regio samen op te trekken. Samen willen ze werken aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De samenwerking met de regionale arbeidsmarkt maakt aantrekkelijk techniekonderwijs met een grote zekerheid op een baan mogelijk. Praktijkgericht onderzoek in de topsectoren krijgt hierdoor ook een impuls.

Er wordt onderzocht of nog meer centra gekoppeld aan topsectoren op korte termijn met behulp van een financiële investering kunnen starten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Fernando Estarippa op

  Aansluiting van de gewenste kennis en het geleverde vanuit de MBO begint bij het bedrijfsleven.
  Het bedrijfsleven zal duidelijk moeten maken welke kennis en ervaring ze ontbeert bij het aantrekken van de schoolverlaters. Door deze kennis in kaart te brengen voor de verschillende beroepsgroepen kan er door de MBO’s actief op worden ingespeeld. In de technische automatisering zie je dit al op enkele scholen gebeuren waar studenten, naast het standaard vakkenpakket, ook met IT beroepsgerichte vakcertificaten de school verlaat.

  De truc is om deze gewenste kennis op dusdanig wijze vorm te geven dat deze ook “opleidbaar” wordt door de opleidingsinstituten.

  Fernando Estarippa
  Learning to Grow