HR verwacht in 2012 krapte op arbeidsmarkt

3

Bijna de helft van de HR-professionals verwacht dat het volgend jaar moeilijk zal zijn om de juiste mensen te vinden voor de organisatie. Nu is dat nog 35 procent.

Dat blijkt uit HR Trends 2011-2012, een onderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij.

In 2008 (voor de crisis) gaf nog 74 procent van de ondervraagden aan moeite te hebben met het werven van nieuwe medewerkers. Dit aantal daalde tot ruim een kwart (26 procent) in 2010. Nu gaat het cijfer weer omhoog. In 2011 heeft ruim een op de drie ondervraagden problemen met het vinden van de juiste mensen voor de organisatie. Voor komend jaar verwacht 43 procent van de HR-professionals problemen.

Volgens Léon Vergnes, algemeen directeur van ADP Nederland, is er een duidelijke omslag te zien: ‘Bovendien lijkt het aantal weer langzaam het niveau van 2008 te bereiken, ondanks de berichten over oplopende werkloosheid en een dalend aantal vacatures als gevolg van de economische terugslag.’

Moeilijk vervulbare functies
Toch zijn niet alle functiegroepen even moeilijk vervulbaar. Vooral de technische functies zijn lastiger in te vullen. Techniek & Onderhoud voert dit jaar de lijst aan, op de voet gevolgd door ICT, waar de problemen steeds heftiger worden. Volgens Van der Spek valt het op dat organisaties meer problemen hebben met de invulling van bèta-gerelateerde functies dan met het vinden van bijvoorbeeld geschikte HR-professionals en juristen.

Het onderzoek laat ook verschillen per branche zien. Zo blijken marketing- en communicatiefuncties in de commerciële gezondheidszorg lastiger te vervullen, dan dezelfde functies binnen de gezondheidszorg (respectievelijk 33 procent versus 3 procent). Ook tussen profit en non-profit organisaties zijn er significante verschillen. Zo ervaren profitorganisaties meer problemen bij het vinden van personeel in de Techniek & Onderhoud dan non-profitorganisaties (respectievelijk 34 procent tegenover 13 procent).

Talent behouden
Niet alleen het talent binnenhalen geeft problemen, ook het behouden ervan. Ruim een kwart heeft op dit moment moeite om bestaande werknemers binnen de organisatie te houden. Dat is drie keer zoveel als in 2010 (9 procent).

Ondanks deze verslechtering schat de HR-professional niet in dat de trend zich doorzet. Hans van der Spek: ‘Door een tekort aan gekwalificeerd personeel gold lange tijd: “Als je werk niet bevalt, dan zoek je een andere baan”. Maar in economische mindere tijden lijkt het verstandiger voor werknemers om op zeker te spelen. Werknemers blijven liever zitten waar ze zitten en zoeken daardoor minder actief naar een nieuwe baan. Dit heeft echter wel een verlammend effect op de arbeidsmarkt.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Taalpraktijk op

    Maar in economische mindere tijden lijkt het verstandiger voor werknemers om op zeker te spelen. Werknemers blijven liever zitten waar ze zitten en zoeken daardoor minder actief naar een nieuwe baan. Dit heeft echter wel een verlammend effect op de arbeidsmarkt.?
    Wij hoorden, in het KRO-programma de Rekenkamer, dat de arbeidsmarkt werklozen nodig heeft om vitaal te blijven. De arberidsmarkt is een soort stoelendans; er moeten altijd minder stoelen zijn dan gegadigden. Zoudt u hier eens meer over willen schrijven?!

  2. oudere werkloze op

    Als dit zo is, zouden de bazen eens wat zuiniger met de oudere werknemers om moeten gaan. Nu worden ze bij tientallen tegelijk de straat op gestuurd. En regering en uwv maar gillen dat er werk zat is/komt. Gek dat veel van mijn leeftijdgenoten ook door het uwv naar huis gestuurd worden met de boodschap dat er geen belangstelling is en dat ik me maar moet gaan ori?nteren op de vrijwilligersmarkt. Ik heb het dan ove mensen van 45 ( nog maar: VIJFENVEERTIG!) jaar en ouder.

  3. Hmm begrijpelijke reactie. In mijn beleving zijn oudere mensen zeer waardevol indien ze ook meerwaarde opleveren ten opzichte van de jonkies. Hebben ze echter geen belangrijke ontwikkelingen meer doorgemaakt op het gebied van kennis en levenservaring, ja dan leg je het bij mij makkelijk af tegen de jonkies. Eerlijk is eerlijk dan kijk je naar prijs/ kwaliteit verhouding.