Helft bedrijven ziet bedreiging in personeelstekorten

7

Bij 44 procent van de bedrijven verwacht men grote tekorten aan personeel. Zo groot dat het een bedreiging wordt. Een oplossing zoeken de bedrijven vooral bij zichzelf.

Dat blijkt uit een participatie-onderzoek van OTTO Work Force onder 700 Europese ondernemingen.

Index
Tekorten: nu en straks

Bedreiging? Ja!

Verhogen arbeidsparticipatie

Verantwoordelijkheid
Arbeidsmigratie

Tekorten: nu en straks

In totaal is 35% van de respondenten van mening dat er momenteel een  tekort aan arbeidskrachten is op de huidige arbeidsmarkt. Daarentegen ziet 22% momenteel een arbeidsoverschot.
Voor de toekomst verwacht men een nóg duidelijker beeld. Maar liefst 44% verwacht tekorten aan personeel. Vooral in Nederland, Duitsland, Tsjechië en Slowakije is die verwachting groot. Overigens is er een link met het werkloosheidspercentage: in landen met weinig werkloosheid bestaat een groter bewustzijn van het arbeidstekort.
Terug naar index »

Bedreiging? Ja!

40 procent van de bedrijven ziet het voorspelde tekort aan arbeidskrachten als een bedreiging voor de eigen onderneming. 38% is het daar niet mee eens. Wat met name opvalt zijn de enorme verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Van alle bedrijven met 250+ werknemers ziet meer dan 50% het tekort als een bedreiging. Slechts een kwart van de bedrijven ziet daar geen bedreiging in. Bij de kleinere bedrijven is dat min of meer andersom.
Ook de gevolgen van arbeidstekorten zijn niet mild: men voorziet hogere uitgaven voor werving en selectie (18%), men voorziet een lagere arbeidsproductiviteit (17%), men voorziet stagnerende afzetgroei (14%), men voorziet een personeelstekorten door vervangingsvraag (11%), men voorziet een kleinere instroom jongeren (11%), men voorziet hogere personeelskosten door verouderd personeelsbestand (10%), en men voorziet personeelstekorten door uitbreidingsvraag (8%).
Terug naar index »

Verhogen arbeidsparticipatie

Het onderzoek werd gedaan naar arbeidsparticipatie, maar slechts 8% van de ondervraagden noemde dat spontaan als oplossing. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit  door om- en bijscholing wordt door 39% genoemd. Verder zijn populair: het verhogen van de arbeidsproductiviteit door technologische verbeteringen (20%), langer doorwerken (18%), het aantrekken van personeel van buiten Europa (15%).
Uit eigen beweging (open antwoorden) noemt 44% van de respondenten flexibelere werktijden als oplossing om de arbeidsparticipatie te verhogen. In Nederland denkt liefst 81% dat deze methode effectief is. 90% acht flexibilisering in de eigen organisatie ook toepasbaar. In Nederland gelooft bovendien 55% van de bedrijven dat flexibele werkplekken een effectieve manier zijn om de arbeidsparticipatie te verhogen. 22% van de Europese bedrijven denkt dat het stimuleren van meer werkende vrouwen een effectieve oplossing is om de arbeidsparticipatie te verhogen.
 Terug naar index » 

Verantwoordelijkheid

Het bedrijfsleven dicht zichzelf de grootste rol toe bij de verhoging van de arbeidsparticipatie, de nationale overheden en het onderwijs komen daarbij op de tweede plaats. Het bedrijfsleven ziet slechts een kleine rol voor de commerciële arbeidsbemiddelaars en de Europese overheid. Daarom is het des te opmerkelijker dat ruim 50% van het bedrijfsleven in de onderzochte landen niets doet om zich voor te bereiden op de tekorten.
Terug naar index »

Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie binnen Europa heeft veel draagvlak onder het Europese bedrijfsleven (59% is positief, slechts 15% is het er niet mee eens). Dat geldt niet voor arbeidsmigratie van buiten Europa. Het draagvlak voor Europese arbeidsmigratie is in Tsjechië en Hongarije relatief hoog en het draagvlak voor niet-Europese arbeidsimmigratie is in Duitsland significant hoger dan in de overige landen.
Terug naar index »

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Voorlopig ben ik in de aanbieding, samen met een grote groep 45+ers, dus kom maar met de aanbiedingen.

 2. Ik mis wel, in welke branches en beroepsgroepen nu de grootste gaten gaan vallen.

 3. Gek toch, dat zoveel mensen van boven de 40, maar vooral boven de 50 niet meer aan het werk komen. Sterker nog: ze worden overal juist buiten de deur gezet. En maar roepen dat er werk zat is! Je kunt je als 40-plusser kapot solliciteren, maar men moet je niet meer!
  En in de zorg? Ach, daar moeten ze nog bezuinigen op de faciliteiten van vrijwilligers!
  En het UWV laat ondertussen HONDERDEN mensen cursussen volgen voor rij-instructeur (Stentor). Naar nu blijkt: ZONDE VAN HET (overheids)GELD!

 4. Dit soort onderzoeken heeft echt geen waarde. Ik ben als wervingsconsulent vroeger en als sollicitant nu zelden en bedrijf tegengekomen dat van werving en selectie een serieuze zaak maakte, die je professioneel aanpakt. Het is allemaal te klein, te plat, te goedkoop, te amateuristisch om serieus te nemen. Kwaliteit telt gewoon niet mee, het gaat om de prijs en de korting die je erop krijgt. Daar ligt het plafond.

 5. @ Ad: Je reactie heeft bijzonder weinig raakvlakken met het persbericht en ik krijg eerder de indruk dat je met wat persoonlijke wrok jegens eerdere werkzaamheden te maken hebt dan dat je reageert op het onderzoek.

  We zijn in Nederland zo ongelofelijk pessimistisch over arbeid en arbeid die verricht worden door 45-plussers, het hangt mij de keel uit. We hebben praktisch de laagste werkloosheid in de EU en in de toekomst zullen we een arbeidstekort van miljoenen mensen hebben. Kortzichtigheid en niet realistische verwachtingen (frictiewerkloosheid hoort bij een gezonde arbeidsmarkt!) brengt ons over een aantal jaren in de problemen!

  Wanneer de Nederlandse werkloosheid terug is bij 0, zal er van onze concurrentiepositie even veel over zijn: 0!

 6. Misschien nog een paar interessante feiten: Dat in Nederland krampachtig de fictie overeind gehouden wordt dat we de laagste werkloosheid in de EU hebben is te genant voor woorden. Werkloosheid is een kwestie van definitie en vele landen hanteren verschillende eigen criteria. In NL zijn we daar wel bijzonder goed in omdat veel politieke besluitvorming en financiering door de overheid (en door de EU) met het werloosheidspercentage samenhangt. Zo kunnen we door op een vrijdagmiddag even snel de definitie te veranderen (bv alle vrouwen die minder dan 20 uur willen werken beschouwen we niet meer als werkloos) het percentage een paar punten te laten dalen. Het voorspelde arbeidstekort moeten we ook maar niet te serieus nemen. Ook al een staaltje van politieke demagogie. Door de zeer snelle afname van economische bedrijvigheid van het moment, door de malaise waarmee we de komende jaren te kampen zullen krijgen neemt het aantal werkplekken drastisch af. De 10-duizenden werknemers die momenteel worden ontslagen, dat is een mix van MBO tot academisch nivo waarvoor dan tegen die tijd genoeg werk is. Tekorten… vergeet het maar.

 7. Beste Rudolfo, de valkuil waar menigen invallen is ontwikkelingen op korte termijn leidend te laten zijn in opinievorming over lange termijn problematiek. Randstad heeft eerder bijzonder mooie onderzoeken over dit thema gepubliceerd (o.a. Mind the Gap), waarin duidelijk het beeld wordt geschetst van grote TOEKOMSTIGE arbeidstekorten. Regeren is vooruit zien…