Haagse bijstandsgerechtigden aan het werk

0

Haagse bijstandsgerechtigden moeten vanaf 2013 iets doen voor hun uitkering. Iedereen in de hofstad die zich meldt voor een bijstandsuitkering krijgt een aanbod voor werk, een leerwerkbaan, vrijwilligerswerk of een baan bij een werkbedrijf.

De plannen vloeien voort uit een fusie tussen de Sociale Dienst en de Sociale Werkvoorziening. De gemeente wil een snellere intake, waardoor iemand binnen 4 weken nadat hij of zij zich bij de nieuwe dienst heeft gemeld, aan het werk is. Voor mensen die echt niet kunnen werken blijft er een sociaal vangnet, al wil de gemeente wel dat ze zich verder ontwikkelen via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Als iemand niet meewerkt, dreigt korting of stopzetting van de uitkering.

Den Haag krijgt net als alle gemeentes te maken met forse bezuinigingen op de sociale zekerheid.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.