Groot arbeidspotentieel in krachtwijken

0

Een aanzienlijk aantal niet-uitkeringsgerechtigden in de zogenoemde krachtwijken maakt een redelijk grote kans op werk.

Dat blijkt uit de analyse ‘Kansen bekeken’ die de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vorige week heeft gepubliceerd. Uit die analyse komt naar voren dat vooral jongeren en recentelijk werklozen de meeste kans hebben op het vinden van een baan. Juist deze groepen zijn in de krachtwijken relatief groot.

In de analyse ‘Kansen bekeken’ wordt de groep niet-uitkeringsgerechtigden (de ‘nuggers’) ingedeeld in acht typen, zoals ‘de jonge kanshebber’, ‘de oudere huisvrouw’, de ‘recentelijk inactieve’ en ‘de jonge moeder’. Deze indeling in typen maakt duidelijk wie kans hebben op werk en wie gemotiveerd zijn om werk te vinden. In de krachtwijken blijken relatief veel niet-uitkeringsgerechtigden te wonen (zo’n 15 tot 20 procent) met een goede kans om werk te vinden en die ook de motivatie hiervoor hebben. Het gaat dan om de categorieën ‘jonge kanshebbers’ (15-27 jaar, veelal thuiswonend) en ‘recentelijk inactieven’ (27-57,5 jaar). Mensen in deze categorieën zijn minder dan zes maanden inactief en willen over het algemeen werken.

Het aan het werk helpen van deze niet-uitkeringsgerechtigden zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en de sociale cohesie van de wijken. Zeker voor jongeren is het van belang dat zij niet te lang thuis zitten zonder werk of zonder een opleiding te volgen. Een lange periode van inactiviteit maakt het op termijn immers steeds moeilijker om werk te vinden. Uiteraard zal per persoon bekeken moeten worden of hij/zij hulp nodig heeft bij het vinden van een baan.

Daarnaast zijn er ook veel ‘jonge moeders’ in de krachtwijken te vinden. Dit zou een belangrijke groep kunnen zijn om aan het werk te helpen. Vanuit het oogpunt van financiële zelfredzaamheid en emancipatie, maar ook om te zorgen dat zij aansluiting op de arbeidsmarkt blijven houden. Hoe succesvol dit kan zijn, hangt af van de motivatie en de omstandigheden van de ‘jonge moeder’ in kwestie.

De RWI analyseert in ‘Kansen bekeken’ de onderzoeksresultaten van het CBS-onderzoek ‘Geen kans of geen keuze’. Hierbij is samengewerkt met de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht. Deze gemeenten zijn blij met het onderzoek en zullen deze informatie benutten. De analyse is een vervolg op de analyse ‘Geen baan, geen school, geen uitkering’ die de RWI in 2009 uitbracht. Hierin werden de omvang en achtergrondkenmerken van niet-uitkeringsgerechtigden op landelijk, stedelijk en wijkniveau gepresenteerd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.