Grensarbeid

0

Als werknemers in de Belgische of Duitse grensstreek wonen, krijgt de
werkgever te maken met complexe regelgeving. Onderstaande tips kunnen veel leed
voorkomen en verzachten.

Werving & selectie

 • Neem contact op met het CWI voor de werving van grensarbeiders. Vraag naar een Euroconsulent.
 • Informeer bij UWV naar subsidiemogelijkheden bij het voornemen om een arbeidsongeschikte grensarbeider in dienst te nemen. 
 • Informeer bij Nuffic of Colo of een diploma-erkenning noodzakelijk is.

Sociale zekerheid

 • Informeer naar de nationaliteit van de grensarbeider. De EU-regelingen voor de sociale zekerheid zijn alleen van toepassing wanneer de grensarbeider de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de EU.
 • Vraag of de grensarbeider een nevenbetrekking heeft in het woonland. Dit heeft gevolgen voor de sociale zekerheid en de belastingregelgeving.
 • Wijs de grensarbeider op de mogelijkheid van een vrijwillige AOW/ANW-verzekering voor de hemzelf of de partner.
 • Kinderbijslag in het woonland krijgt voorrang op Nederlandse kinderbijslag wanneer de partner van de grensarbeider in het woonland sociaal verzekerd is.
 • De kinderen van de grensarbeider hebben mogelijk recht op studiefinanciering.
 • Informeer de grensarbeider dat hij in beide landen gebruik mag maken van de gezondheidsvoorzieningen.
 • Na 24 maanden ziekte heeft de grensarbeider recht op een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Fiscale rechten & plichten

 • De grensarbeider moet een sofinummer aanvragen bij deBelastingdienst.
 • Vraag een vrijstellingsverklaring voor de loonheffing (IB-90 formulier) aan voor grensarbeiders die in België belastingplichtig zijn.
 • Vermeld op het loonstrookje van de grensarbeider die in België belastingplichtig is ‘premie volksverzekeringen’ in plaats van ‘loonheffing’ om duidelijk te maken dat er in Nederland geen loonbelasting wordt ingehouden.
 • Informeer bij de Belastingdienst of de 30%-regeling van toepassing is.
 • Wanneer de grensarbeider belastingplichtig is in Nederland, kan hij gebruikmaken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen.
 • Bij het beëindigen van de dienstbetrekking kan de grensarbeider loonbelasting en sociale verzekeringspremies terugvragen.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.