Goed banenplan? Overheid betaalt helft

0

Werkgevers en vakbonden kunnen vanaf 1 oktober een beroep doen op een overheidsbijdrage voor banenplannen. Plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, worden voor de helft gefinancieerd door de overheid. Het betreft gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Het kabinet heeft in het sociaal akkoord 600 miljoen beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsplannen in 2014 en 2015. Asscher had de Kamer al beloofd dat hij een deel van het bedrag naar voren zou halen vanwege de hoge werkloosheid.

Werkgevers en werknemers uit een specifieke sector kunnen in een sectorplan afspraken maken over scholing, het opzetten van transitiefondsen of de mogelijkheid om als oudere werknemer minder te werken ten gunste van een jongere.VUT


Voorstellen om via VUT of korter werken ouderen te laten plaatsmaken voor jongeren zijn niet helemaal kansloos. Als wordt bewezen dat ze duidelijk leiden tot meer werk in een sector, kunnen ze ook voor subsidiëring in aanmerking komen. Eerder wees Asscher pleidooien van onder meer de SP om de VUT opnieuw te introduceren van de hand.

Werkgevers
De minister roept werkgevers en bonden op snel met banenplannen te komen. Hij heeft Marjan Oudeman benoemd tot voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak. Dat gaat het opstellen van de plannen stimuleren en hindernissen wegnemen.

Voorwaarden
De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen. Een plan kan vooraf afgestemd worden met het ministerie van SZW.

In het plan moet helder zijn hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is.

ANP / rijksoverheid.nl

 

[([002_RBIAdam-image-1289701.jpeg])]

Goed banenplan? De redactie van P&Oactueel is op zoek naar goede en vernieuwende voorbeelden van gezamenlijke arbeidsmarktinitiatieven van werkgevers zelf. Dit kan zowel gaan om een succesvol project dat al bestaat, als om een idee waar niemand nog aan heeft gedacht. Mee doen aan het artikel? Mail de redactie.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.