Gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers

0

Werkgeversvereniging AWVN heeft samen met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie een manifest geschreven. Het is voor het eerst dat de sociale partners op decentraal niveau optrekken om samen hun doelen te bereiken.

Het manifest heet ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen’. Hierin staat hoe het de komende jaren moet gaan rond arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Kern daarvan is dat werkgevers én werknemers samen moeten investeren in kennisniveau, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Bedoeling van de ondertekenaars van het manifest is dat de visie wordt doorvertaald naar de cao-onderhandelingen.

Bijzonder

Volgens Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN, is het best een bijzondere stap: ‘Op centraal niveau (VNO NCW, vakcentrales, het kabinet) wordt er al veel samengewerkt. En ook op decentraal niveau komen we de vakbonden regelmatig tegen, maar nu is het voor het eerst dat we ook een gezamenlijke visie hebben opgeschreven. Dat is echt nog niet eerder gebeurd.’
Echt vreemd is deze stap trouwens niet: ‘Als je ziet wat we afzonderlijk van elkaar op papier hebben geschreven de afgelopen jaren, dan zie je dat we over veel thema’s in hoge mate gelijk denken. Maar in de CAO-onderhandelingen worden dan steeds weer de verschillen uitvergroot, in plaats van de overeenkomsten. Het is goed daar weer eens naar te kijken. Ik merk dat ook steeds meer werkgevers hiervan overtuigd zijn. Ze weten dat het noodzakelijk is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk te krijgen. En dat gaat alleen maar met goede arbeidsverhoudingen, wanneer je zoekt naar het gezamenlijke.’

Nieuwe onderhandelingen

Ook het CAO-proces zou vernieuwd kunnen worden: ‘Je zou het anders kunnen gaan aanvliegen in de toekomst. Bijvoorbeeld door enkele maanden voor de daadwerkelijke onderhandelingen een soort werkconferentie te beleggen. Daarin kun je kijken naar de belangrijkste thema’s voor de komende jaren, en zoeken naar een gezamenlijke lijn daarin.’
Duurzame inzetbaarheid zou centraal in die gezamenlijke visie moeten staan. Werknemers moeten langer plezier houden in hun werk en langer fit blijven. Zo is de kans optimaal dat mensen langer kunnen werken en gezond hun pensioen halen. Dit betekent dat werkgevers én werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het investeren in ontwikkeling van vakmanschap. Dat geldt voor mensen met vaste en flexibele contracten. Beide groepen moeten van scholing gebruik kunnen maken. Werkgevers faciliteren dat, van werknemers wordt gevraagd dat zij zich blijven ontwikkelen zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.

Reactie vakbond

Anja Jongbloed, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV Bondgenoten vindt het belangrijk om deze vernieuwingsagenda samen met werkgevers te formuleren: ‘Met name scholing van alle groepen werknemers, ook vakmensen met flexcontracten, is belangrijk. Zo krijgt ieder meer ontwikkelingskansen en zekerheid. En natuurlijk zullen we aan de cao-tafel nog best wel eens ruzie hebben, maar een gemeenschappelijke visie geeft richting en dat is belangrijk.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.