Generatie Y gaat niets veranderen

5

In plaats van dat Generatie Y de organisatie verandert, verandert juist de organisatie deze nieuwe generatie op de arbeidsmarkt.

De Generatie Y, ook wel Millennials genoemd, geeft veel organisaties hoofdbrekens. Deze generatie is immers heel anders dan alle voorgaande generaties en stelt hele andere eisen aan werk en organisatie.

Consultant Andrew McAfee wil afrekenen met de heersende gedachte dat Generatie Y de organisatie op haar grondvesten gaat laten schudden. Volgens hem is het gewoon een ‘same old story’. Over iedere generatie wordt gezegd dat ze grote veranderingen teweeg gaan brengen. En natuurlijk veranderen er details. Maar de hoofdmoot blijft gelijk, zo betoogt McAfee. Er zijn nog steeds organogrammen, functiebeschrijvingen, ondergeschikten en managers, alsmede kantoorspelletjes, politiek gekonkel en roddel en achterklap.

Natuurlijk is Generatie Y meer met technische mogelijkheden bezig en beschouwen zij alle technologische mogelijkheden als een gegeven. Maar de organisatie, de werkvloer, gaat hen meer veranderen dan andersom. Generatie Y wordt gewoonweg ‘opgeslokt’ door de organisatie, gaat in het stramien mee.

Deze prikkelende stelling van McAfee zorgt voor heftige discussies. Onder het artikel staan tientallen reacties van voor- en tegenstanders van deze stelling. Voor het aanscherpen van de eigen mening is het zeker de moeite waard deze reacties te lezen.  

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Monique Mulder op

  Of de Y-generation veel gaat veranderen is inderdaad de vraag. Wat wij zien is dat hun reactie, op het niet kunnen bereiken van wat ze wensen, anders is dan die van de oudere generaties. De oudere is meer gewend om zich te richten op alles buiten henzelf. Dat leidt tot het streven naar controle en en het ontwikkelen van competenties om te kunnen concurreren. Ze kunnen doorslaan in oververantwoordelijk DOEN. De generatie Y kan zich afzetten tegen de gevestigde orde en doorslaan in onverantwoordelijk NIETS DOEN. Dat laatste is wel erg lastig als leidinggevende en vraagt om een andere aanpak. Het is dus niet zo zeer een kwestie dat de nieuwe generatie zelf de organisatie gaat veranderen maar hun reactie op de gevestigde orde vraagt wel om andere maatregelen. Zoals hen helpen te gaan werken met hun passie. Iets waar ze naar zoeken maar wat ze vaak niet kunnen vinden vanwege de ogenschijnlijke keuze aan opleidingen en loopbaanmogelijkheden.

 2. Aart Bontekoning op

  De afgelopen 10 jaar deed ik (promotie)onderzoek naar de impact van nieuwe generaties op bedrijfsculturen. Literatuuronderzoek leerde dat we generaties vormen om de evolutie van sociale systemen, zoals organisaties, teweeg te brengen. Dat is als het ware hun natuurlijke functie. Onderzoek in Nederlandse bedrijven leerde dat de Pragmatische Generatie (1970-1985) zich vrij massaal aanpast/aanpaste aan werkwijzen die ze eigenlijk verouderd vinden. Dat levert verlies aan werkenergie en stemming op. Deze generatie is sterk gericht op het versnellen van het leren in het werk en van (besluitvormings)processen. Ik vermoed dat ze daarop pas de komende jaren echt invloed zullen krijgen. De Protestgeneratie bouwde het poldermodel – democratiseren van leiderschap en besluitvorming – en deed daar per slot van rekening ongeveer 30 jaar over.
  Of de Nederlandse Generatie Y (1985-2000) zich ook zo sterk aan gaat passen als de Pragmatische Generatie is nog de vraag. Ze komen net het bedrijfsleven binnen. Bij de Nederlandse Bank en bij de NVP (Nederlandse vereniging voor Personeelsfunctionarissen) werkte ik met ze. Het lijkt er sterk op dat deze generatie veel authentieker blijft. Ze staat open voor de andere generaties maar heeft minder de neiging tot aanpassen (aan verouderde werkwijzen). Maar ……………. het vernieuwen van de cultuur door een jonge nieuwe generatie lukt alleen als de andere (oudere) generaties daar voor open staan!!!
  Als Andrew McFee, de auteur van het Amerikaanse artikel, in de USA bedrijven ziet waarin de oudere generaties niet open staan voor het vernieuwende van de Amerikaanse Generatie Y (1980-2000), dan moet hij de alarmbel luiden. En heel hard. Dat betekent namelijk dat die bedrijven langzaam verouderen. Dat lijkt me niet slim in deze crisistijd.

 3. Geert-Jan Thijssen op

  Tja jammer om te lezen dat nu ook wetenschappelijk wordt “bewezen” dat je je als organisatie vooral niet moet aanpassen aan de veranderende markt. Nee nieuwe mensen passen zich wel aan of worden dermate in een keurslijf geduwd dat ze zich wel moeten aanpassen om binnen een organisatie te overleven. Generatie Y gaat niets veranderen? Als ik het artikel leest lijkt het alsof we daar trots op moeten zijn…
  Iedereen “moet” met de stroom mee terwijl ik overtuigd ben van de lijfspreuk Per Undas Adversas. Voldoende stof ter discussie.

 4. Helma van den Berg op

  Als bedrijf niet aanpassen aan de (nieuwe) omstandigheden is dom; je wordt er uiteindelijk kwetsbaar door. Denk aan Darwin die aantoonde dat juist de aanpasser overleeft. Dat generatie Y andere eisen heeft is duidelijk, daarover valt niet te twisten. Of ze zich in de toekomst aanpassen, doet er niet zo toe: ze passen zich nu niet aan. Dus wil je als bedrijf nu deze mensen binnen halen, dan zul je wel moeten. Als je ze nu niet wilt, komen ze ook niet naar je toe als de generatie zich later heeft aangepast (wat ik betwijfel of ze dat zullen doen). Dus aanpassen aan de buitenwereld en je voelsprieten daar goed uitsteken is essentieel om te overleven als bedrijf!

 5. Ger Blommestijn op

  Het probleem is naar mijn mening dat de generatie Y net als de generatie X daarvoor, met veel enthousiasme, gedrevenheid en frisse idee?n in een bedrijf start. Dit wordt door de zittende generatie niet of vaak niet op prijs gesteld.Zij deden het al jaren zo en het ging/gaat toch goed? Opvallend is dat de zittende orde meer belang hecht aan behoud van hun posities en er met elkaar voor zorgen dit tot hun pensioen vol te houden. Veranderingen zijn voor hen vaak eng met als gevolg dat de gedachte ontstaat dat de snelle jongere generatie spreekwoordelijk aan hun stoelpoten gaat zagen. Grappig is evenwel dat de generatie Y wordt gestimuleerd idee?n te ontwikkelen en plaats mogen nemen in allerlei commissies die de zittende generatie adviseren. De keus om de adviezen vervolgens op te volgen is dan echter weer aan de gevestigde orde. Ergo, er zal inderdaad niets veranderen. Jammer dat het vaak zo gaat. Het resultaat is de omgekeerde pyramide. De onderkant is smal terwijl de bovenkant breed is. Het risico ontstaat dan dat bij de minst geringe storm de pyramide omvalt. De generatie Y raakt gefrusteerd en talent wordt niet gezien of men wil dit bewust niet zien. Tegen de generatie Y wordt gezegd, Jullie inzet en betrokkenheid wordt erg op prijs gesteld, jullie idee?n zijn verfrissend en dat is zeker iets wat jullie siert maar we doen er niets mee. De generatie Y wordt generatie Z en het begint allemaal weer van voren af aan. Zeer terecht is Darwin hiervoor aangehaald. De vissen die, naarmate het land van de zee won, in plaats van kieuwen pootjes ontwikkelden om zo op het land verder te kunnen leven zijn het onomstotelijk bewijs dat aanpassen aan veranderingen de basis is om te blijven overleven.