Gemeente moet zwaksten aan werk helpen

0

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

Klijnsma doet dat nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, naar voren kwam dat gemeenten zeer terughoudend zijn op dit gebied. Een kwart van de gemeenten heeft geen beschut werk. Gemeenten kregen geld om dit jaar 3200 mensen aan werk te helpen, maar volgens het SZW-rapport zijn maar 115 plekken gerealiseerd. Een zorgelijk beeld, vindt de bewindsvrouw.

De Sociaal-Economische Raad (SER) signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en werknemers stelden vast dat de afbouw van de sociale werkplaatsen waar mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking voorheen terecht konden, sneller gaat dan het opzetten van alternatieven.

Reactie VNG

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft in een reactie dat de plannen van Klijnsma de problemen niet oplossen. ‘Gemeenten willen niet nog meer aanvullende regelgeving, ze willen juist één regeling voor allen aan de onderkant van de arbeidsmarkt,’ aldus de VNG. Gemeenten zouden onvoldoende budget krijgen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), die is opgegaan in de Participatiewet. ‘Het aantal Wsw’ers waarvoor gemeenten helemaal geen budget ontvangen, loopt daardoor op tot bijna 2500. Dat betekent extra kosten van € 120 miljoen voor gemeenten,’ schrijft de VNG.

Bron: ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.