Geld beschikbaar voor ‘van werk naar werk’-projecten

0

Initiatieven die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk-naar-werk transities op de arbeidsmarkt, waarbij een werkgever of (organisaties van) werkgevers de toeleiding naar werk bij een andere werkgever ter hand nemen, krijgen de steun van het kabinet.

Het kabinet start daarom een experiment waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan projecten van (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Aanvragen moeten voor 1 november 2010 zijn ingediend.

Op 21 september is het Tijdelijk besluit van-werk-naar-werk vastgsteld. Het besluit is op 30 september gepubliceerd in het Staatsblad.

Iedere rechtpersoon kan aanvrager zijn, als die maar namens de (samenwerkende) werkgevers een aanvraag indient. Dit kan één van de werkgevers zijn, een opgerichte projectorganisatie, een organisatie van werkgevers, maar bijvoorbeeld ook een vakbond. Bij de aanvraag moet dan wel duidelijk worden gemaakt namens welke samenwerkende partijen de aanvraag wordt ingediend.

In november 2010 worden de projecten door SZW beoordeeld en worden middelen toegekend aan de geselecteerde projecten. Gezocht wordt naar projecten die naar de mening van SZW het beste resultaat kunnen opleveren voor een andere wijze van de uitvoering van bemiddeling en re-integratie.

De projecten zullen worden gemonitord. Deelname hieraan (onder meer door het aanleveren van projectgegevens) is verplicht.

Meer informatie: de website van het ministerie van SZW »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.