Geen vergoeding na opzegging voor ingang sociaal plan

0

Werknemers zeggen arbeidsovereenkomst op voor de ingangsdatum van het
sociaal plan en maken aanspraak op de vergoeding die in dat sociaal plan is
opgenomen.

Door het wegvallen van werkzaamheden, worden een aantal werknemers boventallig. Werkgever is met ABVAKOBO FNV een sociaal plan overeengekomen. Het sociaal plan loopt van 1 oktober 2007 tot en met 31 maart 2008. Vier werknemers hebben eind september 2007 hun arbeidsoverkomst opgezegd per 1 oktober. Werkgever heeft de opzeggingen aanvaard en de werknemers verteld dat zij niet in aanmerking komen voor de ontslagvergoeding zoals vermeld in het sociaal plan.

Werknemers vorderen bij de kantonrechter veroordeling van de werkgever tot betaling van de ontslagvergoeding uit het sociaal plan. Zij stellen dat de werkgever zich had moeten vergewissen of de werknemers niet dwaalden bij de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst . De dwaling is hierin gelegen  dat werknemers op basis van mededelingen van de werkgever ervan uitgingen dat het sociaal plan ook al voor de ingangsdatum van 1 oktober op hun opzeggingen van toepassing zou zijn.

De werkgever betwist de vordering en stelt dat de opzegging door de werknemers een eenzijdige rechtshandeling is, waarop de wettelijke bepalingen over dwaling niet van toepassing zijn. Verder is in de opzeggingsbrieven niet de voorwaarde opgenomen dat de arbeidsovereenkomst alleen opgezegd wordt als de vergoeding betaald wordt. Indien het de bedoeling van de werknemers was geweest om voorwaardelijk de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan had dit uit de brieven duidelijk moeten blijken, maar dat is niet het geval.

De kantonrechter is van oordeel dat geen sprake is van beëindigingsovereenkomsten. De werknemers hebben zelf hun arbeidsovereenkomst opgezegd. Het betreft hier dus eenzijdige rechtshandelingen, die vervolgens door de werkgever zijn geaccepteerd. Om die reden kan het beroep op dwaling niet slagen.

Werknemers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de door hen gedane opzegging onder de gestelde voorwaarde is gedaan. Het enkele feit dat de werkgever geweten zou hebben dat er sprake zou zijn van een sociaal plan, brengt niet met zich mee dat zij had moeten begrijpen dat de werknemers hun overeenkomsten opzegden onder de voorwaarde dat het sociaal plan van toepassing zou zijn.

De kantonrechter wijst de vorderingen af.

Bron: LJN BG8835
Rechtbank Haarlem
Datum: 31-12-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.