Geen sociaal akkoord tussen werkgevers en vakbonden

0

Ondernemersorganisaties en vakbonden zijn na ruim een jaar onderhandelen niet tot een akkoord gekomen. Over aanpassingen van de WWZ, vast en flex en loondoorbetaling bij ziekte zijn de partijen het niet eens geworden.

‘Jammer genoeg is het niet gelukt een gezamenlijk uitgewerkt perspectief te ontwikkelen op de toekomst van de
arbeidsmarkt en het pensioenstelstel. Dat is betreurenswaardig omdat zowel de arrangementen op de arbeidsmarkt als het pensioenstelsel volgens werkgevers moeten worden aangepast om houdbaar te zijn voor de economie en samenleving van de 21ste eeuw.’ Dat schrijven de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een brief aan formateur Gerrit Zalm. Na veertien maanden overleg schuiven de ondernemersorganisaties en vakbonden de dossiers door naar de formatiepartners in Den Haag. Het maken van concrete afspraken met de bonden was volgens de ondernemersorganisaties ‘een brug te ver’.

WWZ en loondoorbetaling bij ziekte

Naar eigen zeggen kwamen de werkgeversorganisaties met concrete voorstellen om problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid. Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW noemde de uitkomst van de onderhandelingen betreurenswaardig. Volgens hem liggen er op korte termijn knelpunten die moeten worden aangepakt, zodat ondernemers weer mensen in dienst willen nemen. Collega Michaël van Straalen van MKB Nederland miste bij de partijen een ‘oplossingsgerichte aanpak’. Te veel thema’s waren volgens hem onderwerp van uitruil.

Vast en flex

De vakbondvoorzitters zijn eveneens teleurgesteld over de afloop. ‘Afgelopen dagen is gebleken dat we geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies. Als vakbonden wilden we op deze onderwerpen tot overeenstemming komen om de doorgeslagen flexibilisering te stoppen, maar de werkgevers bleken hier ook door de onderlinge verdeeldheid niet toe bereid. Terwijl het ongelofelijk belangrijk is voor Nederland dat de concurrentie op arbeidskosten stopt en er fatsoenlijke lonen betaald gaan worden’, reageert FNV-voorzitter Han Busker op de website van FNV.

Bron: ANP, FNV

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.