Geen loonsverhoging in nieuwe onderwijs-cao

0

Docenten in het voortgezet onderwijs hoeven geen vrije dagen in te leveren, als de zomervakanties met een week worden ingekort.

Dat is afgesproken in de nieuwe cao waarover vakbonden met werkgevers overeenstemming hebben bereikt, zo meldden de onderhandelingspartijen donderdag.

Het plan van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs terug te schroeven van zeven naar zes weken was groot punt van discussie in de cao-onderhandelingen. Eerder was al afgesproken dat scholen ter compensatie voor hun leerlingen vijf snipperdagen konden inroosteren. In de nieuwe cao staat dat docenten op deze dagen ook vrij zijn en deze dagen dus niet – zoals eerder het plan was – moeten inzetten om bijvoorbeeld vergaderingen of studiedagen te beleggen.

Voor de leraren en andere medewerkers in het onderwijs is geen loonsverhoging afgesproken. Wel krijgt het ondersteunend personeel een hogere eindejaarsuitkering. In de cao is ook opgenomen dat leraren die zonder bevoegdheid voor de klas staan twee jaar de tijd krijgen om hun diploma te halen.

Vakbonden en werkgevers gaan de komende tijd onderzoeken of leraren buiten de vastgestelde vakanties ook een persoonlijk vakantiedagenbudget kunnen krijgen, zodat zij een deel van hun vrije dagen beter op hun privésituatie kunnen afstemmen. Afspraken hierover zouden in de volgende cao opgenomen kunnen worden.

De cao gaat in op 1 augustus en heeft een looptijd van een jaar. Onder de cao vallen ruim honderdduizend werknemers.

Lees ook:
> Proef met inspraak ouders schoolvakanties

Meer cao berichten »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.