‘Functiecreatie is geen doel op zich’

0

Door de invoering van de Participatiewet krijgt HR er vanaf 2015 diverse taken bij. 125.000 arbeidsplaatsen voor mensen een arbeidsbeperking ontstaan immers niet vanzelf. Nieuwe functies creëren is voor HR-afdelingen één van de uitdagingen. Manager diversiteit en inclusie van NS, Serdar Ucar vertelt hoe het spoorwegbedrijf aan de hand van een pilot is gestart met functiecreatie.

Mensen met een beperking aannemen doe je niet zomaar. Vacatures liggen niet voor het oprapen en de openstaande functies zijn soms te complex of vergen te veel begeleiding. Door taken van bestaande functies af te halen en samen te voegen kunnen er geschikte functies gecreëerd worden voor arbeidsbeperkten.

Duurzame oplossing voor arbeidsgehandicapten
Vorig jaar kreeg Serdar Ucar, manager diversiteit en inclusie  bij NS, de opdracht om een duurzame oplossing voor mensen met een arbeidsbeperking te bedenken. NS kent een traditie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. ‘Dat waren vaak initiatieven voor werkervaringsplaatsen van een half jaar of een jaar, waarna je weer afscheid van elkaar neemt. Die werknemers deden vaak additionele taken, waarvan je je kan afvragen of ze bedrijfseconomisch iets toevoegden. Dat wilden we niet meer’

In zijn zoektocht naar een oplossing stuitte Ucar op de ideeën van Frans Nijhuis, hoogleraar inclusieve (arbeids)organisatie aan de Universiteit Maastricht. Nijhuis had als expert op het gebied van functiecreatie bij het Slotervaartziekenhuis diverse banen voor Wajongers gecreëerd.

Pilot Speciale Talenten
Ucar was onder de indruk van de prestaties van Nijhuis en startte in samenwerking met de hoogleraar de pilot Speciale Talenten. Twintig HR-professionals werden in twee dagen de beginselen van functiecreatie bijgebracht.

‘Tijdens die training kwamen veel HR-medewerkers erachter dat ze elementen van de functiecreatie methodiek al toepasten, zonder dat te beseffen. Nu kregen ze de handvatten om dat op een systematische manier te doen. Van veel taken wordt al snel verondersteld dat ze bij een bepaalde functie horen. Het is de kunst om dat los te laten en met een helikopterview naar werkprocessen te kijken. Functiecreatie is voor ons geen doel op zich, maar een middel om ook mensen met een arbeidsbeperking passend werkte bieden.’

Na de training is HR kritisch naar de taken van verschillende functies in pilotsites gaan kijken om passende banen voor werknemers met een arbeidsbeperking te creëren. Inmiddels hebben ca. 25 mensen met een arbeidshandicap hierdoor een baan gevonden bij de NS.  Waarvan twee op Rotterdam Centraal.

‘De bevoorrading van de winkels op Rotterdam Centraal wordt gedaan door een team Deze werknemers hadden in eerste instantie een breed takenpakket en haalden ook allerlei dozen en vuilnis op. We zijn kritisch naar dit takenpakket gaan kijken. Inmiddels zijn er twee functies gecreëerd voor mensen uit de sociale werkvoorziening. Zij halen nu de dozen en het vuilnis op.’

Knelpunten onvermijdelijk
Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking levert voor NS ook lastige vraagstukken op. Zo vallen werknemers uit de sociale werkvoorziening onder een eigen SW-cao, die soms een stuk gunstiger is dan die van veel werknemers zonder beperking. ‘Soms verdient iemand uit de sociale werkvoorziening meer dan een werknemer die bijvoorbeeld onder de horeca cao valt. Dat leidt tot scheve gezichten’.

Ondanks enkele knelpunten is Ucar positief gestemd. De pilot loopt tot maart 2015. Daarna gaat NS kijken of de proef een vervolg krijgt. ‘We gaan voordat de pilot afloopt nog 25 mensen door functiecreatie plaatsen. Wie weet kunnen we dit na de pilot nog verder uitbouwen.’

Lees ook: ‘Dit voelt goed als mens, niet als ondernemer’

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Kom naar het 3-daagse vakevent Inzet op Maat. Hier voelt u letterlijk en figuurlijk wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan. Registreer je gratis!

Lees meer over:

Over Auteur