FNV op stap naar DNV, Jongerius treedt af

0

FNV-voorzitter Agnes Jongerius treedt per 23 juni af en stelt zich ook niet herkiesbaar. Vandaag horen de FNV-bonden het eindvoorstel van Jetta Klijnsma voor een andere opzet van de vakbeweging.

De FNV-bonden houden waarschijnlijk op 23 juni een congres over de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging (DNV).

De wens om een nieuwe vakbeweging op te richten ontstond nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis raakte. Jongerius en een meerderheid van de vakbeweging stemden in met het akkoord met werkgevers en het kabinet over een hogere pensioenleeftijd. Dit tegen de wil van de twee grootste aangesloten bonden: Bondgenoten en Abvakabo.

De hoofdrolspelers in het conflict, Jongerius en Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk, zeiden toen direct al dat ze niet beschikbaar zouden zijn als voorzitter van DNV. Ook vicevoorzitter Peter Gortzak treedt af. Hij geldt volgens de vakcentrale met Jongerius als een van de architecten van het pensioenakkoord.

Overzicht van de ontwikkelingen:
 

  • 11 juni 2011: Werkgevers, vakbonden en kabinet sluiten het pensioenakkoord waarin is afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 in een eerste stap van 65 naar 66 jaar gaat. Stoppen met werken blijft mogelijk bij 65, maar dan wel met een lagere uitkering.
  • 19 september: Een meerderheid van de federatieraad van de FNV stemt in met het akkoord. Maar Bondgenoten en Abvakabo blijven tegen en zeggen het vertrouwen op in voorzitter Jongerius.
  • 3 december: Crisisoverleg in Dalfsen, waar FNV-bestuur en de diverse vakbondsvoorzitters bijeenkomen. De uitkomst is dat de FNV wordt voortgezet met een andere structuur, zonder Jongerius en voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten, de hoofdrolspelers in het conflict.
  • 16 januari 2012: ‘Verkenners’ Han Noten (PvdA-senator) en Herman Wijffels (oud-voorzitter Sociaal-Economische Raad, SER) kondigen aan dat Klijnsma gaat proberen een basis te leggen voor De Nieuwe Vakbeweging (DNV) waarin de FNV moet opgaan. Klijnsma wordt bijgestaan door Marjan van Noort, Michel Donners, Frank Bluiminck en Tuur Elzinga.
  • 1 mei: Klijnsma presenteert haar visie voor de vernieuwde vakbeweging waarin leden meer te zeggen krijgen.
  • 23 mei: De wensen van de 19 FNV-bonden liggen nog ver uiteen. Een werkgroep met afgevaardigden van 7 bonden gaat proberen de verschillen te verkleinen.
  • 1 juni: Laatste dag dat bonden op- en aanmerkingen kenbaar kunnen maken bij de kwartiermakers.
  • 11 juni: Klijnsma heeft kritiekpunten bekeken en komt met een aangepast voorstel. Jongerius kondigt definitief haar vertrek aan per 23 juni.
  • 21 juni: Uiterlijke datum waarop FNV-bonden moeten laten weten of ze de oprichtingsakte van De Nieuwe Vakbeweging willen ondertekenen.
  • 23 juni: Oprichtingscongres DNV.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.