FNV nuanceert wens voor werknemersarts

4

De FNV heeft haar wens voor een werknemersarts die tegenwicht moet bieden aan de huidige bedrijfsarts, genuanceerd.

Dat deed ze tijdens een debat dat werd georganiseerd door Falke & Verbaan aan de Nyenrode Business Universiteit.

Aanleiding voor het debat waren de berichten in de media dat de FNV een echte werknemersarts zou willen. De discussie tijdens het debat concentreerde zich rond de thema’s onafhankelijkheid, financiering en positionering van de bedrijfsarts in de eerstelijnsgezondheidszorg. Aanvankelijk was de kritiek van de FNV dat de huidige bedrijfsarts teveel op de hand van de werkgever is.

Nuance

Tijdens het debat bleek dat de FNV van mening is dat één bedrijfsarts zowel de rol van werkgeversarts als werknemersarts moet kunnen vervullen in een bedrijf, al wenst zij de beide rollen scherp te onderscheiden. Volgens Reijer Pille, directeur van het organiserende bureau Falke & Verbaan betekent dat onder andere dat werknemers vrijere toegang tot de bedrijfsarts zouden moeten krijgen: ‘Bij een aantal bedrijven , zoals in het mkb en de retail, is dat volgens de FNV niet goed geregeld.’

Andere financiering

Ook zou er volgens de FNV voor een onafhankelijker financiering gekozen moeten worden. Zo zou er een fonds opgericht kunnen worden waar alle bedrijfsgeneeskundige zorg uit betaald kan worden. Momenteel bestaan er al gemixte financieringsconstructies, maar dat is dan geregeld op sector- of bedrijfsniveau, niet bij wet.
De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB) onderschrijft deze visie en stelt evenals de FNV voor dat (gedeeltelijke) financiering van de bedrijfsarts door de zorgverzekeraar of uit een daartoe opgericht (preventie) fonds gewenst is. Hierdoor zou de toegang tot arbeidsgeneeskundige zorg voor iedere Nederlander – iedereen die participeert, dus niet alleen werknemers in loondienst – beter gewaarborgd zijn.
Maar hoewel de NVAB vóór een nieuwe financiering is, zijn niet alle bedrijfsartsen en de arbodiensten dat ook. Sommige tegenstanders vrezen dat de kosten uit de hand gaan lopen wanneer werkgevers niet meer verantwoordelijk zijn, en de marktprikkel daardoor verdwijnt.

Zaken doen

Wanneer  partijen het over een nieuwe financieringsmethode voor de bedrijfsarts eens zijn, dan zou het toch gewoon een kwestie kunnen zijn van afspraken maken?
Reijer Pille: ‘Ze hebben allemaal verschillende belangen om het wel of niet  te willen. In principe is het goed mogelijk om per bedrijf of bedrijfstak collectieve afspraken te maken. In feite is dit een politieke discussie waarbij de toekomst van onze sociale zekerheid in het zicht van de oprekking van de pensioenleeftijd en de voor en nadelen van marktwerking ter discussie staan. Ik verwacht dat de discussie hier nog wel even over doorgaat.’

Onafhankelijkheid

Uit het debat bleek verder dat het begrip ‘onafhankelijkheid’ bij bedrijfsartsen lastig te definiëren is. Veel bedrijfsartsen zijn van mening dat er altijd afhankelijkheid is ten opzichte van de opdrachtgever (werkgever en/of werknemer), maar dat professioneel en zorgvuldig handelen de belangrijkste toetsstenen zijn voor het functioneren van de bedrijfsarts. Onafhankelijkheid is volgens vele ‘niet-artsen’ in de zaal een imago wens van sommige bedrijfsartsen, maar helaas geen waarheid; bedrijfsartsen worden veelal niet als onafhankelijk gezien door de buitenwereld en/of klanten. Integer handelen en transparantie naar alle partijen staan ook wat de niet-arts-deelnemers betreft voorop.
Evenzeer is de term ‘vertrouwensrelatie’ beladen. Hoe kan je als bedrijfsarts met zowel werknemer als werkgever een vertrouwensrelatie hebben? En wat doet een bedrijfsarts als blijkt dat dit niet verenigbaar is? Overigens zijn de deelnemers van mening dat de belangen doorgaans wel parallel lopen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Wat is er mis met de onafhankelijke rol van de huisarts? We moeten het niet onnodig ingewikkeld maken! Bovendien is mijn ervaring dat de meeste bedrijfsartsen wel degelijk onafhankelijk zijn.

  2. Heette dat vroeger niet gewoon de BGD (BedrijfsGezondsheidskundigeDienst) die we afgeschaft hebben!

  3. Als P&O-er ben ik van mening dat de onafhankelijkheid van een arbodienst of -arts beter gewaarborgd is bij een onafhankelijker finaciering. Nu is het toch veel dat degene die betaalt bepaalt. In concreto betekent dat wanneer een bedrijfsarts of arbodienst niet naar de hand van de werkgever werkt, zij vervangen wordt door een ander die meer op de hand is van de werkgever. Ik heb weinig ervaring met arbodiensten die het belang van de medewerker centraal stellen. De wet- en regelgeving is ook zo ingeregeld dat de werkgever (steeds) meer verantwoordelijk is voor de re-integratie van haar medewerkers. Hoe kan zij die verantwoordelijkheid mede laten uitvoeren door een onafhankelijke arbodienst die zij zelf betaalt?

  4. Een onzindelijke discussie, Wat het FNV al niet bedenkt om in de publiciteit te komen. Het opzetten van het centrum voor beroepsziekten is ook al zo’n meesterzet. De marketeers hebben dat leuk bedacht en er is ook weinig keus. We leven nu eenmaal in een tijd waarin voor een dergelijke vakbond met een handvol leden maar weinig belangstelling meer is. Men zou zich moeten bezighouden met zaken die er echt toe doen. Werkgelegenheid, educatie en matige loonontwikkeling.