Flexibele schil: een strategische noodzaak

1

De economische crisis lijkt z’n dieptepunt voorbij te zijn. Uit de cijfers van de ABU blijkt dat de vraag naar flexibele arbeid alweer flink groeit. Goed nieuws voor bedrijven na de zwaarste crisis van de afgelopen decennia. Maar er is ook (nieuw) werk aan de winkel: ontslagen maken immers plaats voor wervingsacties.

De bedrijven die in staat zijn gebleken om hun arbeidsvoorraad snel neerwaarts aan te passen en die nu weer snel kunnen opschakelen, plukken hier nu de vruchten van. Een gelukkige toevalstreffer? Nee, het vermogen om snel het aantal werknemers aan te kunnen passen is steeds meer een strategische keuze.

Flexibilisering structurele trend
Er is duidelijk een structurele trend waarneembaar dat bedrijven steeds meer een ‘flexibele schil’ om zich heen creëren. De wereld wordt namelijk steeds kleiner, en onze economie wordt steeds opener. Klanten hebben steeds meer keus waar ze hun producten afnemen en dat maakt hen steeds veeleisender. Maatwerk wordt steeds meer de norm; wachten taboe. Ondernemingen moeten dus steeds flexibeler reageren op deze klanten. De inzet van flexibele arbeidskrachten speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Zeker in een land als Nederland is de mens immers een kostbaar productiekapitaal. Bedrijven die in staat zijn hun arbeidspotentieel snel aan te passen (in volume én in samenstelling) aan de veranderende vraag zijn de winnaars van de markt.

Samenstelling flexibele schil verandert
De flexibele schil van een onderneming bestaat niet alleen uit uitzendkrachten en gedetacheerden, maar steeds meer ook uit ZZP’ers, payrollkrachten en ‘eigen’ tijdelijke contracten (zonder het doel om deze om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast kan ook het outsourcen van niet-kernactiviteiten een belangrijk onderdeel van de flexibele schil vormen. De structurele vergroting van de flexibele schil én de veranderende samenstelling ervan brengt de komende jaren hele nieuwe uitdagingen voor de HR-professional.

Uitdaging voor HR
Hoe groot moet die flexibele schil dan zijn? Dat zal uiteraard per bedrijf verschillen. Op hoeveel productiestijging of -daling moet men voorbereid zijn? De afgelopen crisis is wellicht een mooie testcase geweest. En nu nog zorgen dat de organisatie voortaan mee kan bewegen met de golven van de conjunctuur én de grillen van de klant. Een hele uitdaging. Maar u bent niet de enige. Cijfers van UWV uit 2010 bevestigen de stijgende trend. Nu al rekent het UWV 34% van de Nederlandse werknemers tot de flexibele schil. Alle weerstand van de vakbonden tegen structurele flexibele arbeid ten spijt.

Patrick Hustinx, partner bij Professionals in Flex

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Frank de Haan op

    “Nu al rekent het UWV 34% van de Nederlandse werknemers tot de flexibele schil”.

    Geldt dit ook voor ambtenaren ter voorkoming van rechtsongelijkheid?