Flexadvies op maat voor deelnemers MKB Marktmonitor 2010

0

Het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2010 van Unique en Content, in samenwerking met TNO, is dit voorjaar van start gegaan. Het onderzoek brengt dit jaar in kaart welke voorbereidingen het MKB treft om zo goed mogelijk in te spelen op het herstel van de economie.

Door de fusie tussen Content en Unique zullen er dit jaar naar verwachting ruim twee keer zoveel bedrijven deelnemen als vorig jaar.

Aantrekkende economie
Wat doen bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op het aantrekken van de economie? Wat betekent dit voor de flexibiliteit van het personeel en hoe bereidt het MKB zich voor op het nieuwe werken? Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken die in het onderzoek naar voren komen. Rond de 9.000 MKB-bedrijven worden ondervraagd in de periode tot half augustus 2010. Na het onderzoek volgt een advies op maat voor ieder deelnemend bedrijf en eind dit jaar verschijnt het totaalrapport.

Flexadvies op maat
Het advies op maat brengt de optimale verhouding tussen vast en flexibel personeel in kaart afhankelijk van de verwachte bedrijfsontwikkeling. Bedrijven krijgen inzicht in de kosten en risico’s voor het inrichten van hun personeelsbestand en het opvangen van pieken in het kantoorwerk. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre bedrijven al dan niet vooruitlopen op het nieuwe werken, zoals het niet plaatsgebonden werken en het zelf kunnen plannen van de werktijden.

Benchmark
‘Met het advies op maat willen wij de ondernemer adviseren over het flexibiliteitvermogen en de flexibiliteitbehoefte van de organisatie. Met de huidige fusie van Content en Unique worden zij samen de grootste leverancier van officemedewerkers. De adviezen zijn specifiek gericht op kantoorpersoneel en geven antwoord op capaciteit- en kostenvraagstukken binnen het MKB. Door advies te geven en een benchmark te bieden, vervullen wij de rol van kennisleverancier en kan de ondernemer zich nog beter richten op zijn kernactiviteiten’, aldus Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique.

Bedrijven willen flexibele schil uitbreiden
In de MKB Marktmonitor 2009 werden 3.400 MKB-bedrijven door Unique ondervraagd en kwam onder meer naar voren dat bedrijven de komende jaren herstel van de economie verwachten en hun flexibele schil uit willen breiden met het oog op het nieuwe werken en het reduceren van bedrijfsrisico’s. Het onderzoek in 2009 richtte zich vooral op de crisis, de effecten ervan en maatregelen van bedrijven om zo goed mogelijk uit de crisis te komen.

Aanmelden voor deelname
De omvang van het onderzoek van dit jaar wordt mogelijk gemaakt door de fusie van Unique en Content. Dit is de eerste gezamenlijke activiteit van de fusiepartners. MKB-bedrijven kunnen zich online aanmelden voor deelname aan de MKB Marktmonitor 2010.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.