Finale kwijting

0

De finale kwijtingen die werkgevers en werknemers jegens elkaar plegen te doen na een einde van een dienstverband zijn nogal eens aanleiding voor een rechtszaak.

Vorderingen of regelingen die niet zijn besproken tijdens de onderhandelingen vervallen na de ondertekening. Of toch niet?

De situatie

Een werknemer krijgt wegens een wijziging een van een dienstrooster een gewenningstoeslag. Volgens de cao zou deze toeslag in 3 jaar afgebouwd worden. Maar de werkgever betaalt de toeslag bijna 6 jaar lang. Dan stopt de werkgever de betaling en vordert een bedrag van € 3.599,15 terug als onverschuldigde betaling. De betrokken werknemer stapt samen met een aantal collega’s naar de vakbond en er wordt een overleg over de kwestie gestart. Omdat de arbeidsplaats van de werknemer vervalt, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. De werkgever verrekent in de eindafrekening het bedrag dat met de vakbonden is overeengekomen met het openstaande loon, vakantietoeslag en compensatie-uren: € 3.300.

De vordering

De werknemer is het niet eens met de verrekening en stapt naar de kantonrechter. Er is sprake van finale kwijting en daar valt ook dit bedrag onder. Hij eist terugbetaling van de ingehouden bedragen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat de kwestie van de teveel betaalde gewenningstoeslag niet is besproken tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst. De werkgever is de meest ervaren partij voor wat betreft beëindigingen en heeft ook de tekst van de overeenkomst opgesteld. Het was logisch geweest als de werkgever daarbij ook haar vordering ter sprake zou hebben gebracht. Dat zij dit niet heeft gedaan mag niet ten nadeel van de werknemer komen. Die heeft er op mogen vertrouwen dat na de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst de werkgever en hij echt niets meer van elkaar te vorderen hadden.
De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. Dat hij daardoor in een financieel gunstigere positie komt dan zijn ex-collega’s die wel moesten terugbetalen leidt niet tot een ander oordeel.

Meer jurisprudentie over de vaststellingsovereenkomst:
BL6654, BL6835 en BJ2741

LJN BN6423
Kantonrechter Utrecht
Vaststellingsovereenkomst
Eerste aanleg
15 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.