FAQ Afwijken afspiegelingsbeginsel

0

Bestaat er een mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel. Kort samengevat gaat het om het volgende:

  • Hardheidsclausule: uitzendwerkgevers en bedrijven die personeel detacheren kunnen UWV WERKbedrijf verzoeken om een werknemer niet voor ontslag in aanmerking te laten komen indien de inlener niet akkoord wenst te gaan met een wisseling;
  • de onmisbare werknemer; UWV WERKbedrijf kan een werknemer die vanwege bijzondere kennis of bekwaamheden niet door de werkgever kan worden gemist, buiten beschouwing laten;
  • de werknemer met de zwakke arbeidsmarktpositie; UWV WERKbedrijf kan besluiten om de ontslagtoestemming te weigeren van een werknemer die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft

Voor alle drie de situaties geldt dat het hier gaat om uitzonderingen die slechts sporadisch worden toegepast of gehonoreerd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.