Extra scholingsbudget voor Rijksambtenaren

2

Rijksmedewerkers die minstens drie jaar in exact dezelfde functie werken en een verandering willen, kunnen tot 31 juli 1.000 euro subsidie aanvragen als deze bedoeld is om naar een volgende loopbaanstap te streven.

Het gaat om de eenmalige scholingsregeling ‘Blik vooruit’ van het A+O fonds Rijk. Het totale budget bedraagt een miljoen euro, waarvoor gold dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het fonds wil met de regeling rijksambtenaren stimuleren om zelf na te denken over hun werk en loopbaan en zélf het initiatief te nemen een cursus of opleiding te volgen. Joost Pijpers van het fonds: ‘Het is echt bedoeld als sympathieke maatregel om mensen te laten zien dat mobiliteit een onderdeel kan zijn van het loopbaanpad. De sociale partners in de sector willen ambtenaren kansen geven om te groeien. Dit moet je als onderdeel daarvan zien.’

Belangstelling

Hoewel de regeling aantrekkelijk klinkt, zijn er sinds 1 juni 2009 maar 425 ambtenaren geweest die er gebruik van maken. Daardoor is nog geen kwart van het budget gebruikt. Hoe kan dat? Joost Pijpers van het fonds: ‘Ik bestrijd dat er geen interesse in de regeling is, maar voor zo’n grote doelgroep is het niet altijd makkelijk om het onder de aandacht te brengen. Nu we dat de laatste weken weer wat meer doen, zie je dat de aanmeldingen ook onmiddellijk toenemen. Daarnaast is het zo dat er wel degelijk meer belangstelling was, maar dat niet iedere aanvraag aan de voorwaarden voldeed.’

Voorwaarden

Rijksambtenaren die aan de regeling willen deelnemen, moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten mensen drie jaar of langer dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel vervullen, moet de cursus of opleiding bijdragen aan een volgende loopbaanstap, mag de cursus of opleiding niet noodzakelijk zijn om het huidige werk te doen, en komen ook trajecten gericht op loopbaanoriëntatie niet voor vergoeding in aanmerking.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  In een (waarschijnlijk) door krimp bedreigde organisatie spelen “de zekerheid van een vaste baan” alsmede “continu?teit in de werkzaamheden en (werk-)omgeving” een belangrijke rol bij de medewerkers.
  Gezien de gestelde voorwaarden voor een tegemoetkoming bij scholing, trekken die personen die “voor verandering zijn” de aandacht. Veel ambtenaren zullen als reaktie op hun “onzekerheden” echter het standpunt huldigen “niet te bewegen wanneer er wordt geschoren”.
  “Niet opvallen door jezelf aan te melden voor een loopbaanstap” biedt in de regel slechts (schijn-) veiligheid.
  Alleen een verplichtend loopbaanadvies (degelijk ondersteund door functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) kan de thans bestaande situatie vlot trekken.

 2. hans holterman op

  Wie kanmij vertellen wie onder het begrip ‘rijksambtenaren’wordt verstaan?