Extra inspanning voor arbeidsgehandicapte bij reorganisatie

0

Een werkgever moet zich extra inspannen bij een reorganisatie om werknemers, die door lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt, te herplaatsen

De situatie

Een werknemer is 36 jaar in dienst als vanwege een reorganisatie zijn arbeidsovereenkomst, in overeenstemming met het sociaal plan, wordt opgezegd. Maar de werknemer vindt dat de gevolgen van het ontslag voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang dat de werkgever heeft bij het ontslag (art 7:681 lid 2 sub b BW). Hij stapt naar de rechter en vordert een verklaring van recht dat de opzegging kennelijk onredelijk is en vordert een schadevergoeding van ruim € 97.000

Hij beroept zich daarbij op de volgende omstandigheden:

  • Zijn 36-jarige dienstverband, zijn leeftijd, zijn opleidingsniveau, zijn eenzijdig arbeidsverleden, de situatie op de arbeidsmarkt en zijn arbeidsgehandicapte-status.
  • De werkgever had meer moeite moeten doen om hem elders in het concern te herplaatsen.

De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer toe maar in hoger beroep worden de vorderingen door het hof Amsterdam alsnog afgewezen.

Hoger beroep

Het hof overweegt dat de duur van het dienstverband, het opleidingsniveau, eenzijdig arbeidsverleden en de situatie op de arbeidsmarkt het ontslag van december 2005 niet kennelijk onredelijk maken. Het Hof acht het ook niet aannemelijk dat het vinden van een nieuwe baan wordt bemoeilijkt door zijn arbeidsgehandicapte-status. Per mei 2006 bezit hij deze status niet meer.

Vrijwel alle vacatures binnen het concern zijn opgevuld door werknemers afkomstig van de werkgever en daaruit blijkt dat die zich heeft ingespannen om haar werknemers te herplaatsen, aldus het Hof.

Het oordeel

Het Hof is uitsluitend ingegaan op de formele status van de werknemer als arbeidsgehandicapte. De werknemer heeft in 1998 een herseninfarct gehad. Ook al heeft de werknemer vanaf mei 2006 niet meer de formele status van arbeidsgehandicapte, toch is hij door zijn herseninfarct moeilijk bemiddelbaar op de arbeidsmarkt. Het hof heeft deze omstandigheden niet voldoende in haar  oordeel meegewogen en aldus niet voldoende gemotiveerd waarom het ontslag niet kennelijk onredelijk was.

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat van de werkgever extra inspanning mag worden verwacht om een werknemer, die door lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, binnen het hem vertrouwde concern te herplaatsen.

De Hoge Raad vernietigd het arrest van het hof Amsterdam en verwijst de zaak naar het hof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.

LJN BL6075
Hoge Raad
Kennelijk onredelijk ontslag (art. 7:681 lid 2 sub b BW)
Cassatie
21 mei 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.