‘Europa steeds belangrijker op arbeidsmarkt’

0

Europa is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden op de Nederlandse arbeidsmarkt. En in de toekomst zal Europa waarschijnlijk nog veel meer gaan bepalen.

Dat zegt Kees Vos tegen P&Oactueel, naar aanleiding van een artikel in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Volgens Kees Vos ligt één belangrijk principe aan de basis van de verdergaande Europese inmenging: ‘Bewegingsvrijheid van individuen, producten en diensten. Veel regels hebben met de bewaking daarvan te maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld, dat wanneer Nederland arboregels opstelt, die er niet voor mogen zorgen dat werknemers uit andere landen daardoor beperkt worden. Dat is inderdaad een flinke inperking, ja.’

Ruimte

Op veel terreinen bepaalt Nederland nog altijd welke regels er gelden op onze arbeidsmarkt, maar de ruimte van onze overheid wordt wel steeds beperkter. ‘Veel sociale regels bepalen we zelf, maar worden ingeperkt door Europese afspraken. In Brussel worden steeds meer afspraken gemaakt over hoe je je pensioen kunt meenemen als je ergens anders gaat werken of hoe het zit met de ziektekosten van mensen die verhuizen. Vooral het Europese Hof van Justitie speelt daarin een belangrijke rol. Nog een voorbeeld: eens in de zoveel tijd vinden hier in Nederland loononderhandelingen plaats, maar de manoeuvreerruimte van de sociale partners wordt sterk beperkt door de EMU. Daardoor stijgen de lonen in het ene land niet veel verder dan in andere landen.’

Toekomst

Hoe is dat eigenlijk zo gekomen, die toegenomen betekenis van Europa op de Nederlandse arbeidsmarkt? Kees Vos: ‘Dat gaat volgens een heel simpele formule: als je één ding regelt, kom je er achter dat het ook handig kan zijn om iets anders te regelen. Het is onvermijdelijk dat we meer gaan samenwerken in Europa, we kunnen het niet meer ieder voor zich regelen. Als we de kredietcrisis willen aanpakken, zullen we toch echt een gemeenschappelijk beleid moeten optuigen.’
Betekent dit dan dat er in de toekomst nóg meer Europa komt? ‘Dat lijkt me onvermijdelijk. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt. Natuurlijk heb je ook tegenbewegingen, maar de geschiedenis leert dat die het schip niet echt keren. De Amerikaanse president Reagan was voor een kleinere overheid, hij liet een veel grotere achter na zijn presidentschap. Overigens verwacht ik dat het nog een hele tijd zal duren voordat er op Europees niveau harde afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld CAO’s, lonen en pensioenen. Daarvoor is het verzet voorlopig echt nog te groot.’

Europaliefde

De afgelopen jaren heeft een ommekeer plaatsgevonden in de liefde voor Europa. ‘Vanaf de jaren zeventig vonden we Europa heel belangrijk. Je kon er maar beter bij zijn om je belangen goed te regelen, dachten we. De laatste jaren zien we steeds meer euroscepsis. Dat lijkt me onverstandig, want er wordt steeds meer besloten in Brussel. Je ervan afkeren lijkt me niet de oplossing.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.