EU presenteert discussiestuk over pensioenen

1

De Europese Commissie heeft woensdag een discussiestuk gepresenteerd over de toekomst van de pensioenen in de EU.

De commissie wil de discussie aanwakkeren over een noodzakelijke hervorming van de pensioenstelsels.

,,Het aantal gepensioneerden in Europa in verhouding tot het aantal mensen dat die pensioenen moet opbrengen zal naar verwachting verdubbelen tegen 2060. De huidige situatie is eenvoudigweg niet houdbaar”, aldus Europees Commissaris Olli Rehn (Monetair Beleid). Hij voegde er aan toe dat zorgvuldig gekeken zal moeten worden naar de balans tussen de tijd dat mensen werken en de periode dat ze gepensioneerd zijn.

Het vaststellen van de pensioenleeftijd valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De commissie adviseert daarom slechts om na te denken over de juiste balans tussen werk en pensionering.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  Het volgende kan als contraversieel worden beoordeeld maar lijkt mij op termijn onontkoombaar.
  De verzorgingsstaat wordt geleidelijk maar systematisch afgebroken, het terug geven van de verantwoordelijkheid voor collectieve voorzieningen van overheden aan de burger neemt daarmee toe.
  De burger dient in dat kader te (kunnen) werken aan een versterking van de eigen zelfredzaamheid.

  In dat licht verdient het aanbeveling om pensioenen (meer) persoonlijk te (kunnen) maken en daardoor (meer) een “eigen verantwoordelijkheid” te doen zijn. Daaronder versta ik dat een ieder een eigen pensioenverzekering moet kunnen sluiten bij een zelf gekozen pensioenverzekeraar en daarmee los kan komen van bestaande (soms slecht renderende) instituties.
  De collectieve pensioenregelingen die op dit moment bestaan vergen dikwijls aanzienlijke (beheer-)kosten en worden gekenmerkt door onnodig te hoge “overheadkosten”.
  Wanneer de huidige pensioenbijdrage van werkgever en werknemer door de werknemer naar eigen keuze kunnen worden ge?nvesteerd in “de oude dag”,
  kan een ieder voor zichzelf bepalen wanneer hij of zij toe is aan het “genieten van een eigen pensioen”.
  Daarnaast dienen overheden een vangnetconstructie (een vorm van bijstand) te bieden aan mensen die om bepaalde redenen g??n gelegenheid hebben (gehad) om een eigen pensioen op te bouwen.

  Ik ken verschillende ondernemers die – in het kader van een eigen verantwoordelijkheid – voor hun eigen pensioen geld hebben belegd in een (beperkt) aantal huurwoningen. De huuropbrengst wordt daarmee hun pensioen.