‘Eind aan ontslagrecht ambtenaren vanaf 2015’

11

Regeringspartij CDA en oppositiepartij D66 willen vanaf 2015 een einde maken aan de extra ontslagbescherming van ambtenaren ten opzichte van ‘gewone’ werknemers.

De twee partijen dienen daartoe maandag een initiatiefwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya willen zo veel mogelijk gelijke arbeidsrechten regelen voor alle werknemers. Zij vrezen niet voor willekeur door de politieke bazen van ambtenaren. ,,Gewone werknemers kunnen ook niet willekeurig worden ontslagen”, aldus Koser Kaya.

Wel willen de Kamerleden een uitzondering maken voor enkele groepen, zoals militairen en rechters. Dat is nodig om de onafhankelijkheid in hun handelen te garanderen, stellen de twee. ,,Bovendien hebben bijvoorbeeld militairen uit de krijgsmacht wel echt een andere arbeidsverhouding. Zij mogen niet staken, en moeten op elk moment inzetbaar zijn. Dat vergt volgens ons dan toch een aparte rechtspositie.”

Door het initiatief van CDA en D66 moeten de regels van het private arbeidsrecht van toepassing worden op ongeveer 95 procent van de ambtenaren. Van Hijum en Koser Kaya zien hun wetsvoorstel als een ,,eerste stap” om de overheid te flexibiliseren.

Zo zouden door de huidige verschillen in rechtsposities nu weinig mensen overstappen van de private naar de publieke sector en andersom. Van Hijum noemt het ,,van groot belang” dat mensen makkelijker van baan gaan wisselen, ongeacht of het een functie bij de overheid of in het bedrijfsleven is. Vooral omdat door de toenemende vergrijzing in verschillende sectoren tekorten aan personeel gaan ontstaan, bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs.

In het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is overigens ook al afgesproken dat het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het gewone arbeidsrecht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

11 reacties

 1. ambtenaar 2015 op

  Gaan we voor de kamerleden en andere politieke bestuurders ook het “ontslagrecht” aanpassen. Zoals wanneer men zelf opstapt dat er geen recht meer op wachtgeld ontstaat. Als ik het niet met mijn baas eens ben en na een conflict opstap heb ik ook geen recht op een ww-uitkering omdat je dan verwijtbaar werkloos bent. Ontslagrecht aanpassen prima maar dan ook aanpassing rechten bij (vrijwillig) ontslag van bestuurders.

 2. jammer dat in dit artikel niet staat waar de verschillen in het ontslagrecht uit bestaan. Weinig informatief zo

 3. Ik vind de eerste reactie helemaal goed. Ik ergerde me al vaker aan het feit dat als je in de politiek zit je een uitkering krijgt als je ontslag neemt. Net als ieder ander ben je dan verwijtbaar werkeloos en heb je geen recht op een ww-uitkering.

 4. kritische 30'er op

  Het lijkt er op dat de reden is: een betere samenhang ?n dynamiek op de arbeidsmarkt. Op zichzelf goed natuurlijk. Bij bedrijven die financieel zwakker staan is er vaak weinig animo bij P&O afdeling om de medewerkers te pamperen in tegenstelling tot de overheid die een sport gemaakt heeft van de regelgeving en de interpretatie ervan. Voor zover het kan is een gelijke arbeidspositie voor alle medewerkers in loondienst (dus ook managers, bestuurders etc.) een goed streven.
  Ontstaat hiermee ook een opening om te kijken naar de verschillende arbeidscontracten & CAO’s binnen verschillende sectoren. Neem als voorbeeld de horeca die een CAO hanteert waarbij het mogelijk is maximaal 6 contracten te verstrekken in 5 jaar. Dit wijkt sterk af van de overige CAO contracten. Zo zullen er tussen CAO’s onderling nog meer verschillen bestaan wat de aantrekkelijkheid bevordert c.q. afremt. Indien hier een meer vergelijkbare situatie wordt bewerktstelligd neemt de transparantie op de gehele arbeidsmakt toe en voorkomt dit getouwtrek en discussie; wat efficiency verhoging oplevert.
  Laten we eerlijk zijn: een arbeidscontract moet toch niet de leidende reden zijn dati iemand verkiest om al dan niet in een bepaalde sector of bedrijfstype te werken.

 5. Er is natuurlijk een groot verschil qua “politieke gevoeligheid” tussen bv een ambtenaar-plantsoenmedewerker en een ambtenaar-gemeentesecretaris. In het eerste geval zie ik geen enkele reden tot volledige gelijkschakeling met het normale arbeidsrecht, in het tweede geval vind ik dat je qua rechtsbescherming wel degelijk een aantal extra maatregelen moet nemen om de specifieke ambtelijke grondhouding van de betreffende functionaris te ondersteunen en te waarborgen.

 6. uiteraard bedoelde ik dat ik ten aanzien an de ambtenaar-plantsoenmedewerker geen enkele reden zie om hem niet gelijk te schakelen met het “normale”arbeidsrecht.

 7. Dit getuigt weer van weinig visie. De salarissen zijn immers niet gelijk in publieke en private sector en zullen dat waarschijnlijk ook niet worden. In de toekomst dus schrijnende personeelstekorten bij de overheid.

 8. Beste Ron, dit argument hoor ik nou voortdurend en altijd vanuit ambtelijke kringen maar is dit wel zo ? En wordt er niet een beetje te kortzichtig (afgunstig ?) gekeken naar alleen de salari?ring of al die zogenaamde geweldige bonusregelingen in het bedrijfsleven (die verre van in alle private bedrijven het geval zijn, banken en verzekeringsmaatschappijen wellicht daargelaten 🙂 ) ? Wat dacht je van de gemiddeld kortere werkweek van veel ambtenaren, ruime studieverlofregelingen, het aantal vrije dagen, gunstigere pensioenregelingen met lagere werknemersbijdrage, grotere baanzekerheid enz. Suggestie: reken al het totaal aan primaire ?n secundaire voorwaarden van een doornee ambtenaar en een doorsnee administratief medewerker/ster uit het bedrijfsleven eens door en vergelijk de uitkomsten. Ik denk dat de uitkomsten dichter bij elkaar liggen dan altijd maar gesuggereerd wordt. Verder ben ik het eens met de andere opmerkingen: een uitzonderingssituatie is alleen in bepaalde situaties en bij bepaalde functies verdedigbaar.

 9. Beste Stefan/Hans

  Uit welke tijd kom jij? We betalen ons scheel aan pensioenpremie. Kortere werkweken en betere arbeidsvoorwaarden? Waar haal je die wijsheid vandaan. Er wordt alleen gekeken naar de upper-klass. Wel eens gedacht aan vuilnismannen, e.d.
  Heel kortzichtig en ergerlijk allemaal. Natuurlijk, haal alle (opgebouwde) rechten maar bij een ander weg. Ik heb het toch ook niet? Nee, de normale ambtenaar heeft wel premies voor zijn/haar wachtgeld recht betaald. Krijgt men dat terug? Of mag het ook net als de rest van de reeds betaalde premies (allemaal voor een ander) weggestreept worden? Oh nee, foutje dat is alleen van toepassing op de plantsoenwerker die al dertig jaar in dienst is.

  Ik kan alleen maar zeggen dat ik zo langzamerhand erg misselijk begin te worden.

 10. Beste Geesje,
  Het artikel gaat over het al dan niet afschaffen van de “extra”‘ ontslagbescherming die ambtenaren genieten en de “normale” werknemer niet, ofwel, een voordeel dat ambtenaren hebben boven de werknemer die niet in overheidsdienst is. Mijn opmerkingen waren in reactie op Ron’s opmerking waarin wordt gerefereerd aan de vaak geuite gedachte dat de salarissen bij de overheid structureel lager liggen dan in het bedrijfsleven waarbij ik heb aangegeven dat je voor een goede “appels-met-appels”-vergelijking niet alleen naar salari?ring moet kijken maar naar het gehele plaatje aan arbeidsvoorwaarden. Jouw reactie over upperclass, vuinismannen, het weghalen van rechten en betaalde premies ontgaat mij want dit veel van de door jou aangehaalde zaken gelden ook voor werknemers uit de private sector. Ook daar worden bijv. VUT-premies betaald waarvan men nu al weet dat men er zelf geen gebruik meer van kan maken (maar wel mag afdragen voor anderen) en ook daar betaalt men zich scheel aan pensioenpremies (even ter vergelijking: 15% werknemersdeel aan pensioenpremie, betaal jij dit ook ?)zonder enige garantie op een gegarandeerde, waardevaste uitkering dus dat “onrecht” is zeker niet voorbehouden aan ambtenaren (tenminste, zo vat ik jouw reactie op).

 11. Andries Bongers op

  De verschillen tussen de rechten van ambtenaren en burgers zijn niet meer zo groot als vaak verondersteld. Wel verschilt het ontslagrecht.
  Zie daarvoor: ontslag ambtenaar in hr-kiosk.nl/xbook/id/6337