Eén op de drie werknemers voelt zich onderbenut

1

Ongeveer één op de drie werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt voelt zich onderbenut. Die medewerkers bezitten meer kennis en vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun huidige werk. Dat stellen onderzoekers van TNO. Onderzoek impliceert dat werkgevers meer uit het Nederlandse arbeidsaanbod kunnen halen dan zij nu doen.

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010, 2011 en 2012 van TNO en het CBS blijkt dat het verschijnsel hardnekkig is.  Een kwart van de werknemers geeft aan dat kennis en vaardigheden die niet worden gebruikt ‘ verslijt’ .

Onderbenutting
Door onderbenutting kan het menselijke kapitaal waarde verliezen. Kennis en vaardigheden waar geen beroep op wordt gedaan, kunnen verslijten of verouderen. Een kwart van de werknemers ervaart dat dit gebeurt door onderbenutting, zo blijkt uit onderzoek dat TNO samen met het TNS Infratest uitvoerde in opdracht van het Europese Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop).

Motivatie
Mensen die zeggen last te hebben van deze ‘ kwalificatieveroudering’ blijken een lager salaris te hebben,  een grotere baanonzekerheid en zien minder perspectief. Ook het vertrouwen in eigen capaciteiten om kwaliteit te leveren en productief te blijven loopt een deuk op. Volgens TNO zou dat de inzetbaarheid en motivatie van velen kunnen schaden en daarmee ook de Nederlandse economie schade kunnen berokkenen.

Aanbevelingen

Volgens TNO kunnen werkgevers en werknemers samen kijken in hoeverre beschikbare kennis en vaardigheden beter benut kunnen worden. De onderzoekers pleiten ‘ voor een brede blik’ . Zo zouden werknemers die bepaalde vaardigheden niet kunnen benutten in de huidige organisatie elders worden ingezet. TNO ziet daarvoor mogelijkheden in combi-banen. Ook zou gekeken kunnen worden na (her)ontwerp van functies, taken en processen met het oog op behoud van capaciteiten.  


Rapport
In het rapport ‘ Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen’ worden resultaten beschreven van meerjarig onderzoek naar veroudering van kwalificaties als gevolg van het natuurlijke ouderwordingsproces (technische kwalificatieveroudering) en ontwikkelingen in functies, bedrijven en de arbeidsmarkt als geheel (economische kwalificatieveroudering).

TNO

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Linda Hovius op

    Enerzijds goed dat er aandacht is voor onderbenutting. Psychologen weten al heel lang dat dit een belangrijke oorzaak is van burn-out, depressie, zelfs verslavingen. Ik ben er in 1993 al op afgestudeerd (‘Healthy Work’ van Karasek & Theorell, voor de liefhebbers).
    Anderzijds gaan deze conclusies wel wat hard door de bocht. Als iemand zich onderbenut VOELT, hoeft hij/zij dat nog niet te zijn. Er zijn ook mensen die hun capaciteiten veel te hoog inschatten. Heel veel mensen, zelfs. Het zit eigenlijk een beetje in onze natuur om dat te doen.
    En verder gaan capaciteiten altijd verloren, dat is eigen aan ontwikkelingen. Wie heeft er nog behoefte aan kennis over bakeliet? Gelukkig leren we daarvoor in de plaats ook steeds nieuwe dingen.