Economisch beeld juni

0

De werkloosheid stijgt nog steeds, en blijkt nogal oneerlijk verdeeld. Ondertussen roept Asscher werkgevers op tot goede banenplannen, en zet Rutte de deur open voor werkloze Europeanen om in Nederland tijdelijk de gaten op te vullen. Er is ook goed nieuws: volgens economen is het einde van de recessie in zicht.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in mei verder naar 659 duizend. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder, net als het aantal vacatures en het aantal uren dat werd gewerkt voor uitzendbureaus. In de kinderopvang is een groot overschot aan werknemers.

De klappen zijn bepaald niet eerlijk verdeeld. Net afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers hebben steeds meer moeite met het vinden van een baan. Een mbo-opgeleide jongere buiten de Randstad heeft het het zwaarst, zo blijkt uit cijfers van het UWV. De ruimste arbeidsmarkt vind je in Drenthe: daar zijn negen keer meer werklozen dan vacatures. Hoewel er een overschot aan docenten is, wil de kamer maatregelen nemen om pas afgestudeerde juffen en meesters te behouden voor de arbeidsmarkt. In bepaalde regio’s worden daar straks tekorten verwacht vanwege vergrijzing.

Goed nieuws
De Nederlandse economie vertoont in het tweede kwartaal van dit jaar nog een kleine krimp van 0,3 procent, maar daarna zet het herstel in. Dat voorspellen de Rotterdamse economen Philip Hans Franses en Bert de Groot, beiden hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Jonge ouders
Ouders van jonge kinderen zijn minder vaak aan het werk. Of dat door de bezuinigingen in de kinderopvang komt? Asscher houdt zijn mond daar over dicht. Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 zegt: het geringer aantal werkende ouders weliswaar deels te verklaren is door de economische crisis, maar ‘ de klap bij jonge ouders is wel heel fors. Deze groep wordt veel zwaarder getroffen’ .

Banenplan
Het kabinet roept werkgevers op om met banenplannen te komen. Een goed banenplan mag rekenen op een bekostiging tot de helft door de overheid. Voorstellen om via VUT of korter werken ouderen te laten plaatsmaken voor jongeren zijn niet helemaal kansloos. Als wordt bewezen dat ze duidelijk leiden tot meer werk in een sector, kunnen ze ook voor subsidiëring in aanmerking komen. De oppositiefracties CDA en D66 zijn faliekant tegen een terugkeer van de VUT om de werkloosheid.

Europa
De Europese werknemer blijft zitten waar die zit, vanwege de slechte kansen op de arbeidsmarkt. Het vermogen om medewerkers gemotiveerd te houden, verschilt sterk van land tot land.

Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid in Nederland ligt op ruim 10 procent. Vooral in Zuid-Europese landen is de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar enorm hoog. In Spanje en Griekenland ligt die tussen de 55 en 60 procent, in Portugal en Italië rond de 40 procent. Het kabinet wil Europese werkloze jongeren met specifieke kwaliteiten naar Nederland halen voor werk in de energiesector in Noord-Groningen of als technicus in Zuidoost-Brabant.

Conjunctuur
Eind juni is het conjunctuurbeeld door het CBS even slecht als eind mei. De economie in ons land kromp in het eerste kwartaal met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De stemming onder consumenten verslechterde in juni, terwijl de drie maanden ervoor nog sprake van verbetering was.

‘Huizenmarkt grootste probleem’

De woningmarkt vormt volgens Europese Centrale Bank-directeur Jörg Asmussen het grootste probleem van de Nederlandse economie. ‘Ik begrijp dat eraan wordt gewerkt. Maar het oplossen van problemen in de huizenmarkt duurt jaren’, zei de hoge bestuurder van de ECB in een interview in Het Financieele Dagblad. Wil de economie in Europa weer op gang komen, dan is het belangrijk dat de kredietverlening van banken verbetert. Bedrijven kunnen nu soms lastig een lening krijgen. In Nederland vormen de hypotheken momenteel een enorme belasting van de bankbalans, aldus Asmussen.

Bronnen: ANP / CBS / Edenred-Ipsos

Bekijk het economisch beeld mei

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.