Duurzame inzetbaarheid instrument bij krimpende arbeidsmarkt

2

Minister Donner van SZW is van mening dat met het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van mensen grote winst is te behalen bij een krimpende arbeidsmarkt.

‘De grootste winst op langere termijn is te behalen met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het verbeteren van de mogelijkheid om werk, privé leven en zorg voor gezin of ouderen te combineren. Bij duurzame inzetbaarheid moet men niet alleen denken aan gezondheid en arbeidsgeschiktheid, maar ook aan het op peil houden van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden’.

Dit schrijft minister Donner op 12 januari 2010 in een opinieartikel in het Financieele Dagblad. In zijn artikel beschrijft de minister hoe de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt opgevangen kunnen worden.

Minister Donner heeft op 7 december 2009 de ‘Notitie arbeidsparticipatie ouderen (pdf)’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Erik Molegraaf op

  Naar mijn mening lees ik veel oude beschouwingen in een indrukwekkende verpakking. Hoe oud zijn de begrippen “employability” en “leeftijdsbewust personeelsbeleid” al? Deze nota zal niet veel verschillen met een goede, brede notitie uit de jaren 90. Het knelpunt ligt m.i. niet bij de overheid, maar bij die organisaties die nog steeds geen oog hebben voor een goed personeelsbeleid dat gericht is op de langere termijn. Het knelpunt zijn de raden van bestuur, directies en managers die korte termijn resultaten op gebied van financi?le winst (banken en bonussen, winstgevende overnamen) belangrijker vinden dan investeringen in medewerkers. E.e.a. los van de overlevingssituatie waarin veel organisaties zich thans bevinden. Neemt niet weg dat ik er voor ben dat de genoemde instrumenten op adequate wijze worden in- en uitgevoerd. Ik ben benieuwd naar de visie van dhr. H. Wijffels hierop.

 2. Cees Vis, Vis Recruitment op

  Natuurlijk heeft minister Donner gelijk als hij de aandacht vraagt voor de veranderende arbeidsmarkt. Het is echter een lastig moment om deze aandacht daadwerkelijk te krijgen. Wij merken in onze recruitment praktijk dat veel werkgevers vooral bezig zijn met het op korte termijn reduceren van kosten, veelal gepaard gaan met personele reducties. Dat de arbeidsmarkt op relatief korte termijn ingrijpend zal veranderen en krapper worden ten gevolge van de demografische ontwikkelingen, is iets wat in onze beleving door veel ondernemingen op dit moment zeker niet als ‘actueel thema’ wordt ervaren, laat staan dat er op dit moment op strategisch niveau binnen de organisatie aandacht aan wordt besteed.
  Ten onrechte overigens want we kunnen er zeker van zijn dat zodra de economie enigszins aan begint te trekken, de arbeidsmarkt snel daarop zal reageren. Veel werknemers hebben nu nog de neiging ‘blijf zitten waar je zit’-gedrag te vertonen, maar zodra het ‘vertrouwen’ weer een beetje terugkeert in de markt, zal deze groep massaal in beweging komen, resulterend in veel verloop en mutaties binnen organisaties. Tegelijkertijd zal blijken dat het arbeidspotentieel intussen is gekrompen en overigens in de komende ca. 30 jaar (CBS cijfers) verder zal krimpen.
  Vanuit onze recruitment-praktijk (Vis Recruitment) en vanuit onze Consultancy (Karssen & Vis Consultancy) adviseren wij onze relaties dan ook al geruime tijd om niet te wachten met het ontwikkelen van (leeftijdsbewust personeels-)beleid totdat de markt ‘het afdwingt’, maar daar reeds nu volop mee aan de slag te gaan.

  Cees Vis
  Vis Recruitment
  Karssen & Vis Consultancy