Driekwart heeft minder angst voor ontslag

0

De ontslagangst onder werkenden is fors gedaald aan het begin van 2010.

Werknemers lijken volgens de Randstad Werkmonitor minder reden te hebben om bang te zijn omdat het bij het merendeel van de werkgevers economisch goed gaat.

Dit voorzichtige positieve sentiment op de arbeidsmarkt komt naar voren in de nieuwste Randstad Werkmonitor, uitgevoerd door Blauw Research en SSI onder 810 werkenden. De ondervraagden zijn gemiddeld iets optimistischer over hun situatie, omdat het volgens 72 procent op dit moment bij hun werkgever economisch goed gaat. Ook denkt 73 procent van werkend Nederland dat de bedrijfseconomische situatie bij hun werkgever zich in het komende jaar ook goed ontwikkelt.

Weg naar boven gevonden?

De vraag is natuurlijk of we hieruit mogen concluderen dat we de weg naar boven weer een beetje hebben gevonden? Volgens Joost Ruempol van Randstad hebben werknemers goed in de gaten hoe hun organisatie er voor staat. ‘Zij ervaren dat het ergste voorbij lijkt te zijn. Blijkbaar heeft het Nederlandse bedrijfsleven de juiste maatregelen genomen om de crisis te pareren. Werknemers zien in dat hun werkgever dit goed heeft aangepakt. Daardoor zal de sfeer op de werkvloer ook minder gespannen zijn. En werknemers, die nog in dienst zijn, zijn blij dat zij nog hun baan hebben. Of hiermee de weg naar boven weer gevonden is moet de tijd uitwijzen. Maar het positieve sentiment van de werknemers helpt wel om samen met de werkgevers weer te werken aan herstel.’

Positiever over werkgever

Ruim een jaar nadat de Nederlandse economie werd geraakt door de crisis, zijn werkenden positiever gaan denken over hun werkgever. Een kwart van de werknemers is zeer tevreden over hun werkgever, duidelijk meer dan de 19 procent positieve reacties die in maart 2009 werd genoteerd. De stijging van het aantal zeer tevreden werknemers is het gevolg van de genomen maatregelen tegen de crisis.
Maar kun je hieruit dan ook afleiden dat tevredenheidscijfers niet zozeer samenhangen met het beleid van de werkgever, maar meer met de conjunctuur? ‘De conjunctuur speelt zeker een rol. Het is een combinatie van zowel het beleid van de werkgever als de conjunctuur. Uit het onderzoek blijkt dat de zeer tevreden werknemers vooral te vinden zijn binnen organisaties die goed presteren of waar de werkgever op een goede manier maatregelen treft tegen de crisis.’

Scholing: werkgever én werknemer

Uit het onderzoek blijkt verder dat 73 procent van de ondervraagden vindt dat mocht hun baan verdwijnen, dat dan hun werkgever scholing moet aanbieden om een nieuwe baan te vinden. ‘De ondervraagden leggen de scholing dus neer bij de werkgever. Eveneens 73 procent vindt dat het werken aan de eigen inzetbaarheid wel hun eigen verantwoordelijkheid is. De werkelijkheid laat zien dat het werken aan (duurzame) inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. De ondervraagden zijn het nagenoeg allemaal hier mee eens (90 procent).’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.